Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

God erfaring med dokumentdeling i kjernejournal

Sist oppdatert:

En evaluering av dokumentdeling i kjernejournal viser at helsepersonell mener løsningen gir raskere samhandling og øker pasientsikkerheten.

Illustrasjonsbilde av to kvinnelige sykepleiere som arbeider på en iPad.
Foto:Øyvind Eide

I perioden november 2020 til februar 2021 ble det gjennomført utprøving av deling av dokumenter i kjernejournal i Helse Sør Øst og Helse Nord. Leger og sykepleiere på legevakter, KAD, sykehus og leger på fastlegesentere fikk tilgang til ulike typer journaldokumenter fra sykehus i sin region.

I løpet av utprøvingen ble det gjennomført en spørreundersøkelse som ble sendt ut til helsepersonellet som deltok i piloten. Om lag 70 leger og sykepleiere svarte på spørreskjemaet. Det ble deretter gjennomført 21 dybdeintervjuer med ansatte ved alle behandlingsstedene som deltok. Generelt var det mange positive tilbakemeldinger.

- De andre på legevakten som ikke har tilgang til dokumentdeling, kaller det bare for magi, sier Jan Arne Holtz, Seksjonsoverlege Observasjonsposten, legevakten i Oslo.

I tillegg til undersøkelsen samlet man inn erfaringer fra innbyggere gjennom ulike brukertester og analyser på web.

I hovedsak var dette funnene etter spørreundersøkelsen

  • Dokumentdeling i kjernejournal reduserer administrativ byrde ved at det blir mindre konferering og venting på å få tilsendt eller opplest pasientopplysninger når dokumenter er tilgjengelig elektronisk i kjernejournalen. I tillegg kan man unngå dobbeltbehandling når man har god oversikt over sykdomshistorikk. 80% svarer at dokumentdeling gir stor klinisk nytte.
  • Tjenesten kan gi raskere samhandling mellom helsepersonell, både på tvers av omsorgsnivåer og sykehus; man ser vurderinger andre har gjort før og kan enklere følge opp og legge gode planer for pasienten. - Det kan øke pasientsikkerheten
  • 75% av helsepersonell hevder dokumentdeling øker pasientsikkerheten. I intervjuer forklarer mange at det gir rask og riktig info om bakenforliggende sykdommer og er spesielt nyttig der man behandler en stor andel pasienter som ikke er i stand til å gi nødvendige opplysninger.
  • Helsepersonell opplever at pasienten synes det er ekstra trygt når behandler kan bekrefte opplysninger raskt og se hvilke vurderinger andre har gjort før – da slipper de å gjenfortelle når de er syke. Det oppleves som at pasientene forventer at helsepersonell har slik tilgang i dag.
  • Fritar pasienter for ansvar for å huske opplysninger de kanskje ikke forstår, eller gjengi en komplisert sykehistorikk. - Dialogen blir enklere og tilpasset pasienten med bedre bakgrunnsforståelse

– Vi er veldig fornøyde med gjennomføringen av utprøvingen for deling av dokumenter i kjernejournal. Tilbakemeldingene viser at både helsepersonell og pasienter ser store fordeler med at deres pasientjournal blir gjort tilgjengelig elektronisk, sier Hilde Lyngstad, avdelingsdirektør Helsepersonelltjenester i Norsk helsenett SF.

Norsk helsenett vil, på oppdrag fra Direktoratet for e-helse, samarbeide videre med sektoren for at dokumentdeling i kjernejournal etter hvert skal tas i bruk av flere.