Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Godkjenning av svar på hurtigtest

Sist oppdatert:

Fra og med 27. januar er det mulig for EPJ-leverandører å få nasjonal godkjenning for elektroniske prøvesvar på hurtigtester for covid-19.

Teststrimmel og dokument som viser resultat av covid-19-test

Norsk helsenett har nasjonal test- og godkjenningsordning, tilgjengelig på samsvar.nhn.no, for mange av meldingsstandardene som brukes i helsetjenesten. På to uker er ny funksjonalitet for godkjenning av prøvesvar på hurtigtest utviklet og på plass for EPJ-leverandørene.

Nytt behov

Da hurtigtester for covid-19 ble tatt i bruk, oppsto et nytt behov hos EPJ-leverandører som normalt kun mottar prøvesvar. Nå trengte disse også å sende prøvesvar.
Krav til sending og godkjenning av prøvesvar for hurtigtester covid-19 er mindre omfattende enn for andre prøvesvar og egne tester for sending er derfor utviklet:
- Svarrapport Mikrobiologi 1.3 - Hurtigtest covid-19
- Svarrapport Mikrobiologi 1.4 - Hurtigtest covid-19

Kom i gang med godkjenning

Alle leverandører som skal sende prøvesvar på hurtigtest covid-19 fra sine EPJ-system oppfordres nå til å gjennomføre godkjenning for dette.

Løsning fra Sykehuspartner og Norsk helsenett

Det fins også en nasjonal løsning for prøvesvar fra korona-hurtigtest levert av Sykehuspartner og Norsk helsenett. Løsningen er i bruk for de aktørene som har behov for denne – les mer om den her.

I tillegg vil noen leverandører nå kunne tilby sending av elektroniske svar på hurtigtest covid-19 som en del av funksjonaliteten i sitt EPJ-system.

Verdi til sektoren

Norsk helsenett jobber med å identifisere behov og bidra med leveranser som gir verdi til sektoren. Enhetlig meldingsutveksling er en viktig del av dette. At prøvesvar på hurtigtester som sendes til MSIS og labdatabasen hos Folkehelseinstituttet kan godkjennes nasjonalt, er ett eksempel på leveranse som bidrar til verdi.

Ta kontakt

Spørsmål om test og godkjenningsordningen kan rettes til
Ta kontakt med dersom du trenger tilgang til tjenesten.