Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Ny løsning for prøvesvar fra korona-hurtigtest

Sist oppdatert:

Sykehuspartner og Norsk helsenett har nå levert en nasjonal løsning som sikrer at helsepersonell enkelt kan rapportere svar på korona-hurtigtester til Folkehelseinstituttet. Dermed blir svarene enkelt tilgjengelig for dem som trenger dem.

Helsepersonell holder to hurtigtester
Korona-hurtigtest. Foto: Suzanne Borgelin Oslo kommune.


Hurtigtester gjør at man raskere kan få svar på prøven, uten å sende den til laboratorier. Mens laboratoriene har IT-løsninger for rapportering til nasjonale registre, har ikke de som gjør hurtigtester samme muligheter. Derfor var det nødvendig med en ny IT-løsning for å rapportere prøveresultater fra hurtigtester.

Rapportering til Folkehelseinstituttet

Sykehuspartner har tidligere etablert en løsning for rekvirering av Covid-19-analyser hos laboratoriene i Helse Sør-Øst. Med utgangspunkt i denne løsningen har vi nå samarbeidet om å etablere en løsning for å rapportere hurtigtestene direkte.
Løsningen fungerer slik at helsepersonell logger seg inn via en portal med HelseID, med eller uten integrasjon med eget journalsystem, for så å registrere prøveresultatet. Svarmeldingen går via Norsk helsenetts infrastruktur til både Folkehelseinstituttet, pasientens fastlege og kommunens eget EPJ-system, om dette er avtalt.

Dersom prøvesvar meldes inn til MSIS, kan helsepersonell se svarene i kjernejournal.

Raske svar

Svar på hurtigtestene kan være klare på bare 20 minutter. Med denne løsningen får innbygger tilgang på resultater fra hurtigtester direkte på teststasjonen, eller via Helsenorge når resultatet foreligger hos FHI. Positive prøvesvar blir også raskt tilgjengelig for de som jobber med smittevern i kommunen.

Informasjon om hurtigtest

Piloten for løsningen er allerede gjennomført og i dag, torsdag 3. desember, sendes en nasjonal informasjonspakke om hurtigtester til helsetjenesten, via Fylkesmannen og Legeforeningen. Mer informasjon om hurtigtester vil legges ut på helsedirektoratet.no.

Hjelp i krevende tid

– Dette er et eksempel på hvordan vi som jobber med tekniske løsninger kan hjelpe helsepersonell å gjøre en mer effektiv jobb i en krevende tid, sier divisjonsdirektør Odd Martin Solem i divisjon samhandlingsplattform i Norsk helsenett.

Utgangspunktet for løsningen var et oppdrag fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Direktoratet for e-helse har også deltatt i arbeidet sammen med Sykehuspartner og flere andre faginstanser.

Hvordan går kommunene fram?

Her er info til kommunene og kommunale legekontorom hvordan de går fram for å ta i bruk denne løsningen.

Informasjon til private og statlige aktører

Les mer om hvordan private og statlige aktører kan ta i bruk løsningen for prøvesvar.