Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Video

Virtuelle møterom

Virtuelle møterom brukes til pasientkonsultasjoner, møter og undervisning der flere kan delta fra ulike lokasjoner.

Ulike typer rom

Vi tilbyr virtuelle møterom/flerpartskonferanse i HD (720p) og full HD (1080p). HD er godt nok for de fleste. Dersom du ønsker bedre bildekvalitet, har du mulighet til å velge full HD.

Fra og med 01.01.2021 løper det ett års bindingstid på virtuelle møterom. Man kan når som helst oppgradere romtype i bindingstiden, men man kan ikke nedgradere eller si opp rommene før det har gått ett år.

Følgende gjelder for alle typer rom:

Adgangsstyring Kun mulig fra join.nhn.no
Kryptering Ende-til-ende-kryptering
Tidsbegrensning Ingen
Visning Mulig å endre oppsett på visning av deltakere
Presentasjon av filer Ja
Deling av video Må bruke videoendepunkt for å få lyd.
Chat Ja, på bestilling.
PIN-kode Ja

Sensitivt rom

Deltakere Opptil 5 deltakere
Oppløsning 720p (HD)
1080 (full HD)
Pris (ekskl. mva.) Kr. 50,- pr. mnd. (HD)
Kr. 80,- pr. mnd. (full HD)

Formål

Til deling av sensitiv pasientinformasjon.
Passer best til behandler/pasient
Autolås Ja, påkrevd
Funksjoner Tema: Pasient og behandler

Administrativt rom

Lite administrativt rom Stort administrativt rom
Deltakere Opptil 10 deltakere Opptil 50 deltakere
Oppløsning 720p (HD)
1080 (full HD)
720p (HD)
1080 (full HD)
Pris (ekskl. mva.) Kr. 100,- pr. mnd. (HD)
Kr. 150,- pr. mnd. (full HD)
Kr. 200,- pr. mnd. (HD)
Kr. 300,- pr. mnd. (full HD)

Formål

Møter og samtaler
Passer best til tverrfaglige møter og adminstrative møter.
Autolås Ja, på bestilling. Rommet bør ha autolås hvis du skal dele sensitiv informasjon.
Funksjoner Tema: Vert og gjest

Personlig rom

Deltakere Opptil 5 deltakere
Oppløsning 720p (HD)
1080 (full HD)
Pris (ekskl. mva.) Kr. 70,- pr. mnd. (HD)
Kr. 90,- pr. mnd. (full HD)

Formål

Hybrid mellom sensitivt og administrativt rom.
Passer best til de som veksler mellom pasientkonsultasjoner og møter i mindre team
Autolås Ja, på bestilling.
Funksjoner Tema: vert og gjest
Kan velge eget navn eller firmanavn i møteromsadressen.

Auditorium

Lite auditorium Stort auditorium
Deltakere Opptil 70 deltakere Opptil 150 deltakere
Oppløsning 720p (HD)
1080 (full HD)
720p (HD)
1080 (full HD)
Pris (ekskl. mva.) Kr. 350,- pr. mnd. (HD)
Kr. 450,- pr. mnd. (full HD)
Kr. 500,- pr. mnd. (HD)
Kr. 800,- pr mnd. (full HD)

Formål

Møter med mange deltakere eller samtaler uten deling av sensitive opplysninger
Autolås Nei.
Funksjoner Rekk opp hånden ("raise hand")
Gjestedeltakere kan bare se vertsdeltakerne, verter vil imidlertid se verter og gjester
Automatisk demping av mikrofon til deltakere (på bestilling)

Hvordan ringe til et virtuelt møterom?

Det trengs kun ett virtuelt møterom for å gjennomføre en samtale, uansett hvor mange deltakere som er med. Møteverten oppgir hvilket nummer de andre deltakerne skal ringe til.

Du kan ringe til et virtuelt møterom på ulike måter. Du kan bruke:

Prisendringer

Her finner du mer informasjon om endring av priser på videotjenester levert av Norsk Helsenett.

Bestilling

Bestilling av nye virtuelle møterom gjøres via bestillingsskjema som sendes til

Fra helseforetakene setter vi stor pris på en samlet bestilling per HF.

Kundeportalen er midlertidig stengt for bestilling av virtuelle møterom.