Hopp til hovedinnhold
NHN

Ny bruker av hjemmekontor? Følg installasjons- og brukerveiledninger for PC og Mac før du kontakter kundesenteret for veiledning. Veiledning knyttet til lokalt oppsett på PC/Mac gjøres kun kl 8-20 på hverdager.

Med vår hjemmekontorløsning når du PC-en på kontoret gjennom en kryptert forbindelse. Du kan dermed oppdatere pasientjournaler, se på røntgenbilder, sende henvisninger eller utføre andre oppgaver uten å måtte være fysisk på jobb.

Hjemmekontor fra Norsk helsenett er en sikker forbindelse som sørger for at du kan koble deg til arbeidsplassens datamaskin hjemmefra. Forbindelsen til kontormaskinen er kryptert og i henhold til norm for informasjonssikkerhet i helse og omsorgstjenesten (normen). Du identifiserer deg gjennom personlig sertifikat med tilhørende PIN-kode, brukernavn og passord.

 • Av sikkerhetshensyn loggfører vi alle forsøk på pålogging fra hjemmekontorløsningen.
 • Løsningen støtter de fleste operativsystem. Nedenfor finner du en liste over hvilke operativsystem som kan brukes.
 • Du kan også skrive ut dokumenter på lokal skriver din med denne løsningen.

Kom i gang med hjemmekontor - steg for steg

Bestill hjemmekontor

 • Bestill hjemmekontor via digital løsning

 • Det er kun daglig leder eller annen person med signaturrett for virksomheten som kan bestille.
 • Før du logger inn via ID-porten, husk å ha klart navn og mobilnummer tilgjengelig for hver bruker.

Smartkort fra Buypass og smartkortleser

 • Dersom du ikke har smartkort fra Buypass med nivå 4/PKI og smartkortleser, bestilles dette fra Buypass direkte. Du kan ikke bruke vanlig tippekort, da dette ikke har høyt nok sikkerhetsnivå;

Sjekkliste

 • Les sjekkliste før du går videre med installasjon.

Installer nødvendig program på datamaskinen på jobb

Installasjonsveiledninger og brukerveiledninger finner du nederst på denne siden.

 • Installasjonsveiledning del 1 åpnes på datamaskinen din på jobb, følg anvisninger og installer installasjonsprogrammet. Husk å lagre filen med RDP-profil og send filen til e-post du har tilgjengelig hjemme, eller lagre den på minnepenn og ta med hjem.

Installer nødvendig program på hjemme-PC med Windows eller macOS

 • Hjemme PC med Windows: Åpne installasjonsveiledning del 2 for hjemme-PC fra din pc på hjemmekontoret. Følg anvisninger og kjør installasjonsprogrammet. Husk også å lagre RDP-profil du har sendt hjem til deg selv på skrivebordet på din hjemme-PC.
 • Hjemme PC med macOS: Åpne Installasjonsveileder del 2 (Catalina eller Big Sur) Hjemme-Mac fra din Mac på hjemmekontoret og følg manuelt oppsett. Erfaringsmessig er det ofte utfordrende å installere løsningen på Mac, så vennligst følg det manuelle oppsettet nøye.

Hjemmekontor og video

Det er mulig å bruke videoløsninger samtidig med at du er oppkoblet på Norsk helsenett sin hjemmekontortjeneste. Disse videoløsningene er det åpnet for: join.nhn.no, Confrere, Teams og Visiba Care.Her kan du lese mer om ulike videoløsninger.

Problemer med videoløsningene må adresseres til aktuell leverandør. Kontakt oss i Norsk helsenett dersom tilkoblingen til videoløsningen ikke fungerer gjennom vår hjemmekontortjeneste.

  Hjemmekontor - ditt ansvar for sikkerheten

  Brukers ansvar for sikkerheten ved bruk av Hjemmekontor er beskrevet i Norm for informasjonssikkerhet (Normen), og mer spesifikt i Faktaark 29 - Hjemmekontor.

  Installasjon - Windows

  Installasjon - Mac

  Catalina

  Big Sur

  Brukerveiledning