Hopp til hovedinnhold
NHN

MacOS 12 Monterey støttes foreløpig ikke av hjemmekontorløsningen for Helsenett-brukere. Årsaken er at operativsystemet må integreres med ny programvare for smartkort fra Buypass. Ny programvare tilpasset macOS12 vil være tilgjengelig fra leverandør i fjerde kvartal 2021. Inntil denne er klar, kan ikke hjemmekontorløsningen brukes sammen med MacOS 12 Monterey.

Med vår hjemmekontorløsning når du PC-en på kontoret gjennom en kryptert forbindelse. Du kan dermed oppdatere pasientjournaler, se på røntgenbilder, sende henvisninger eller utføre andre oppgaver uten å måtte være fysisk på jobb.

Ny bruker av hjemmekontor? Følg installasjons- og brukerveiledninger for PC og Mac før du kontakter kundesenteret for veiledning. Veiledning knyttet til lokalt oppsett på PC/Mac gjøres kun kl 8-20 på hverdager.

Hjemmekontor fra Norsk helsenett er en sikker forbindelse som sørger for at du kan koble deg til arbeidsplassens datamaskin hjemmefra. Forbindelsen til kontormaskinen er kryptert og i henhold til norm for informasjonssikkerhet i helse og omsorgstjenesten (normen). Du identifiserer deg gjennom personlig sertifikat med tilhørende PIN-kode, brukernavn og passord.

 • Av sikkerhetshensyn loggfører vi alle forsøk på pålogging fra hjemmekontorløsningen.
 • Løsningen støtter de fleste operativsystem. Nedenfor finner du en liste over hvilke operativsystem som kan brukes.
 • Du kan også skrive ut dokumenter på lokal skriver din med denne løsningen.

Kom i gang med hjemmekontor - steg for steg

Bestill hjemmekontor

 • Bestill hjemmekontor via digital løsning

 • Det er kun daglig leder eller annen person med signaturrett for virksomheten som kan bestille.
 • Før du logger inn via ID-porten, husk å ha klart navn og mobilnummer tilgjengelig for hver bruker.

Smartkort fra Buypass og smartkortleser

 • Dersom du ikke har smartkort fra Buypass med nivå 4/PKI og smartkortleser, bestilles dette fra Buypass direkte. Du kan ikke bruke vanlig tippekort, da dette ikke har høyt nok sikkerhetsnivå;

Sjekkliste

 • Les sjekkliste før du går videre med installasjon.

Installer nødvendig program på datamaskinen på jobb

Installasjonsveiledninger og brukerveiledninger finner du nederst på denne siden.

 • Installasjonsveiledning del 1 åpnes på datamaskinen din på jobb, følg anvisninger og installer installasjonsprogrammet. Husk å lagre filen med RDP-profil og send filen til e-post du har tilgjengelig hjemme, eller lagre den på minnepenn og ta med hjem.

Installer nødvendig program på hjemme-PC med Windows eller macOS

 • Hjemme PC med Windows: Åpne installasjonsveiledning del 2 for hjemme-PC fra din pc på hjemmekontoret. Følg anvisninger og kjør installasjonsprogrammet. Husk også å lagre RDP-profil du har sendt hjem til deg selv på skrivebordet på din hjemme-PC.
 • Hjemme PC med macOS: Åpne Installasjonsveileder del 2 (Catalina eller Big Sur) Hjemme-Mac fra din Mac på hjemmekontoret og følg manuelt oppsett. Erfaringsmessig er det ofte utfordrende å installere løsningen på Mac, så vennligst følg det manuelle oppsettet nøye.

Hjemmekontor og video

Det er mulig å bruke videoløsninger samtidig med at du er oppkoblet på Norsk helsenett sin hjemmekontortjeneste. Disse videoløsningene er det åpnet for: join.nhn.no, Confrere, Teams og Visiba Care.Her kan du lese mer om ulike videoløsninger.

Problemer med videoløsningene må adresseres til aktuell leverandør. Kontakt oss i Norsk helsenett dersom tilkoblingen til videoløsningen ikke fungerer gjennom vår hjemmekontortjeneste.

  Hjemmekontor - ditt ansvar for sikkerheten

  Brukers ansvar for sikkerheten ved bruk av Hjemmekontor er beskrevet i Norm for informasjonssikkerhet (Normen), og mer spesifikt i Faktaark 29 - Hjemmekontor.

  Installasjon - Windows

  Installasjon - Mac

  Catalina

  Big Sur

  Brukerveiledning