Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Domene

Spørsmål og svar om domene

Nedenfor finner du spørsmål og svar om domene.

Hvordan registrerer jeg bruksrett til et nytt domene?

​​For virksomheter som ønsker å registrere sin bruksrett til et nytt domene med Norsk Helsenett som registrar, vil Norsk Helsenett kunne bistå med utfylling og innsending av nødvendig dokumentasjon til registrering av et nytt no-domene.

Virksomhetens juridiske kontakt må gå inn på norid.no og lese det som står under registrering av domene, og fylle ut et egenerklæringsskjema som finnes på nettsidene til Norid. Deretter kan de be Norsk Helsenett fylle ut og sende en søknad på vegne av virksomheten.

Svar kommer fra NORID via registraren (Norsk Helsenett) noen dager etter mottatt søknad. Etter et positivt svar bør virksomhetens kontaktperson gå inn på whois-databasen for .no og sjekke at virksomhetsopplysningene registrert i tilknytning til domenet stemmer. Feil i disse opplysningene kan i verste fall føre til at NORID starter sletting av domenet.

Om ønskelig, kan autentiseringskode settes på domenet. Dette er et passord som beskytter domenet mot vilkårlig flytting av domenet mellom registrarer. Dette passordet må du som eier av domenet ta vare på. I tillegg må du være pinlig nøye med å oppdater egen kontaktinformasjon. Dette fordi kontaktinformasjonen blir brukt av NORID til å sende ut engangspassord dersom du mister autentiseringskoden.

Kunder som ønsker bruksrett til et nytt .no-domene, må fylle ut og sende oss skjemaet: Registrere bruksrett nytt domene.

Hvem kan benytte seg av tjenesten domene?


​Alle våre kunder i alle segmenter, som sykehus, kommuner, fastleger, tannleger og øvrige helseaktører.​​

Hvordan registrerer jeg et nytt domene?

​​For virksomheter som allerede har bruksrett til et .no internettdomene, kan Norsk Helsenett, etter fullmakt fra virksomheten, sørge for at Norsk Helsenett overtar som registrar for dette domenet, slik at Norsk Helsenett kommer i posisjon til å levere tjenesten Domene til virksomheten.

For at Norsk Helsenett skal komme i denne posisjonen må du fylle ut og sende oss d​ette skjemaet Bestill registrering av nytt domene

Hvordan bytter jeg abonnement for domenet fra en virksomhet til en annen?

Domenet skal overføres fra en virksomhet

  • Hvis nåværende abonnent ønsker å overføre til en virksomhet med et annet organisasjonsnummer eller
  • Hvis organisasjonsnummeret slettes fra Enhetsregisteret for eksempel ved nedleggelse, oppkjøp, endring av eier eller selskapsform.

Slik gjør du det:

  1. Norsk Helsenett må være domeneforhandler (registrar) for domenet som det skal byttes abonnement på. Den nye abonnenten må innhente en egenerklæring. Egenerklæring og det nye organisasjonsnummeret sendes til kundesenter@nhn.no.
  2. Norsk Helsenett sjekker at du representerer nåværende abonnent.
  3. Norsk Helsenett sørger for overføring i systemet til Norid.
  4. Du får en e-post fra Norid med beskjed om resultatet. Den nye abonnenten får beskjed fra Norsk Helsenett.

Hvordan endrer jeg informasjonen som er knyttet til et domene?

​Virksomheten som har bruksrett til et .no internettdomene er selv ansvarlig for at endringer i den informasjonen som er knyttet til domenet, når det gjelder:

Virksomhetens foretaksnavn i Brønnøysundregistrene
virksomhetens adresse, e-postadresse, telefonnummer eller faksnummer
kontaktpersoners navn, kontaktpersonenes adresse, e-postadresse, telefonnummer og faksnummer​, navnetjenere (servere) for domenet meldes til domenets registrar (Norsk HelseNett). Norsk Helsenett vil fylle ut et endringsskjema som sendes til NORID og følger opp at registreringene blir oppdatert hos NORID.

Hva skjer med min eksisterende e-post når Norsk Helsenett blir registrar?

Det er anbefalt at du tar backup av e-posten din før Norsk Helsenett tar over som registrar, for å unngå at du mister den gamle e-posten.

Hva skjer med min eksisterende e-post dersom Norsk helsenett overtar domeneforhandleransvaret for mitt domene?

Domeneforhandleransvaret er ikke direkte knyttet opp mot e-posttjenesten du benytter, men Norsk helsenett vil benytte egne DNS-servere (navnetjenere) for ditt domene.
Pekerne i domeneoppføringen som forteller hvilken e-posttjeneste som skal benyttes, bestemmer du selv. Du kan bruke oppsett som fortsetter å peke til e-posttjenesten du benytter i dag, eller du kan benytte e-posttjeneste fra Norsk helsenett og peke til denne i domeneoppsettet.
Dersom du samtidig med domeneflyttingen velger å flytte e-posttjenesten til Norsk helsenett, må du huske å ta backup av eksisterende e-postbokser før flytting.

Hvem kan søke om norske domenenavn?

Bedrifter og organisasjoner kan registrere norske domenenavn. Alle abonnenter må ha norsk postadresse.

Virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med en av disse organisasjonsformene.

Månedlig bytte av fastlege gir asynkronitet med Adresseregisteret når en lege slutter ved et legekontor midt i en måned. Hvorfor det?

Det er kun tilknytningen mellom innbygger og fastlege som endres månedlig (fastlegelistene). Fastlegeløsningen har kontinuerlige oppdateringer fra Adresseregisteret, Bedriftsregisteret, Helsepersonellregisteret og Folkeregisteret, og oppdateringene vises umiddelbart i Fastlegeregisteret og inntil 8 timer senere på Helsenorge.