Hopp til hovedinnhold
NHN

La Norsk helsenett ta seg av administrasjon, drift og vedlikehold av domenet i virksomheten din. Med eget domene blir domenenavn og e-postadresse knyttet tettere til navnet på virksomheten du jobber i.

Domene hos Norsk helsenett innebærer at vi administrerer adressene for norske domener (slutter på .no) som virksomheter abonnerer på bruksretten til. Hvis din virksomhet har et eget domene, kan vi knytte det opp mot e-post som virksomheten har hos oss.

Dersom virksomheten din ikke har et eget domene, oppretter vi et underdomene hos Norsk helsenett, nhn.no. Et eget domene viser tydelig kobling mellom din e-postadresse og virksomheten du jobber i.

Eksempel: Med eget domene er adressen post@helsetorgetalvdal.no. Uten eget domene blir adressen post@helsetorgetalvdal.nhn.no.

Vi vedlikeholder delene av domenet som vi har administrasjonsrettighetene til. Dette gjelder blant annet adresser til e-postkonti som ligger på Norsk helsenetts servere.

Vi betaler den løpende årsavgiften til NORID for å sikre at virksomheten din beholder bruksretten til domenet sitt.

Forutsetninger

Gyldig medlemsskap i Helsenettet.

I tillegg må virksomheten ha en bruksrett til et .no-domene samt benytte Norsk helsenett som domeneforhandler (registrar). Om domenet allerede er registrert hos en annen domeneforhandler, kan det overføres til oss.

Målgruppe

Medlemmene i Helsenettet, som sykehus, kommuner, fastleger, tannleger og øvrige helseaktører (apotek, fysioterapeuter m.fl.) kan ha domene hos Norsk helsenett.

Risikovurdering

Før Norsk helsenett kan administrere domenet, må virksomheten din gjennomføre en risikovurdering som skal dokumentere at løsningen er innenfor det dere vurderer som akseptabel risiko. Norsk helsenett har risikovurdert tjenesten, og denne kan brukes som utgangspunkt for virksomhetens vurdering. Vår vurdering tar for seg de tekniske aspektene rundt tjenesten. Bruken av tjenesten er den enkelte virksomhets ansvar.

Bestilling

Ta kontakt med Norsk helsenett for å bestille nytt eller overføre eksisterende domene.

Pris

Tjenesten er inkludert i medlemsavgiften for Helsenettet.