Hopp til hovedinnhold
NHN

En godkjenning av deg som aktør og din tilgang og oppkobling til Helsenettet og de ulike nasjonale e-helseløsningene gjøres for å:

  • Ikke påføre eksisterende virksomheter i Helsenettet økt risiko ved å koble til nye virksomheter og tjenester.
  • Verifisere at aktør har dokumentert at tjenestene og løsningene blir levert og produsert i et miljø som lever opp til sektorens krav.
  • Sikre tilgjengeliggjøring av korrekt informasjon, og trygg håndtering av innbyggers data og helseopplysninger.
  • Verifiserer helsefaglige og tekniske løsninger, der Norsk helsenetthar krav om det.
  • Verifisere at de nasjonale digitale helseløsningene vidrifter er godt integrert før de blir tatt i bruk, slik at man reduserer risiko og feil i samhandlingen med andre kjeder i helsesektoren.
  • Sikre at aktører og løsninger følger etablerte integrasjons- og kvalitetsrutiner og standarder.