Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Join

Kryptering av video

Norsk helsenett sin videoløsning (Join) er kryptert, under forutsetning av at utstyr og programvare som brukes, støtter kryptering.

I praksis betyr dette at hele kjernen i løsningen er kryptert, og i hovedsak alle endepunkter (deltakere i virtuelle møterom inkludert).

Noen videosamtaler kan ikke krypteres

  • Datamaskiner med Internet Explorer (IE) støtter ikke kryptering av videosamtaler i Join.
  • Feil konfigurering av Skype kan forårsake ukrypterte videosamtaler.
  • Deltakere via telefon hindrer kryptering av videosamtaler, men dersom man bruker Join via nettleser på mobiltelefon vil det ikke hindre kryptering.

Ukrypterte forbindelser kompromitterer kun trafikk i aktuell videosamtale, ikke resten av videoløsningen.

Utfordrende å sikre løsningen

Ved å gjennomføre en tvungen kryptering for hele plattformen, kunne vi løst utfordringer med manglende kryptering. Det hadde bedret sikkerheten, men en slik løsning vil hindre brukere å benytte videosamtaler via Join. De som bruker Internet Explorer ville ikke kunne bruke videoløsningen. Dette vil for eksempel kunne ramme videokonsultasjoner mellom fastlege og pasient.

Norsk helsenett har ikke kontroll over hvilke versjoner av nettlesere pasienter bruker, og vi er ikke i stand til å sikre at mulige brukere av videotjenesten oppgraderer til nyere nettlesere. Behovet for videokonsultasjoner er stort, spesielt med tanke på at vi har en pågående pandemi.

Norsk helsenett vil ikke iverksette tvungen kryptering på nåværende tidspunkt, fordi ulempen med å hindre brukere tilgang er større enn fordelen med økt grad av kryptering.

Tiltak for å bedre sikkerheten

Vi er opptatt av sikkerhetsutfordringer, og vi setter derfor i gang følgende tiltak:

  • Alle ansvarlige brukere av tjenesten (for eksempel fastlegekontor) vil bli gjort oppmerksom på utfordringene knyttet til kryptering, som nevnt over.
  • Brukerveiledninger vil bli oppdatert, slik at fastlege (i dialog med pasient) er i stand til å vurdere om kommunikasjonen kan gå ukryptert.
  • Vi vil oppfordre til å bytte til nettlesere som støtter kryptering, for eksempel Edge, Firefox og Chrome.
  • Dersom man bruker Join via nyere nettleser på mobiltelefon vil det ikke hindre kryptering, og vi anbefaler derfor dette.