Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Video

Engangsmøterom

Engangsmøterom gjør det enklere for behandlere og innbyggere å gjennomføre en videokonsultasjon.

Engangsmøter gjennomføres sikkert via nettleseren og krever ingen nedlastning. Behandler kan booke engangsmøter direkte via sitt elektroniske pasientjournal system, Outlook eller via videoportalen og det er mulig med integrasjon via Helsenorge for sømløs overgang for innbygger.

Hvordan fungerer det?

  • Du mottar en unik møteroms-ID som er tidsbegrenset.
  • Mulig å gjennomføre testsamtaler for å teste at lyd og bilde fungerer.
  • Kommunikasjonen er kryptert.
  • Nivå 4 sikkerhet (to-faktor) ved innlogging for behandler, samt integrasjon med HelseID.
  • Autentisering for innbygger bestemmes av virksomheten (elektronisk-ID, SMS eller ingen). Dersom virksomheten har integrasjon med Helsenorge er det ikke behov for videre autentisering.
  • Virksomheten får mulighet til å ha egen logo i videoløsningen.
  • Virksomheten får tilgang på tilbakemeldinger og statistikk.
  • Virksomheten kan ha lenke til egen brukerstøtte eller veiledninger (dersom virksomheten ikke har egen brukerstøtte eller veiledning kan Norsk helsenettsin hjelpeside benyttes).

Kom i gang

Send en e-post til kundesenter@nhn.no og vi tar kontakt med dere.

  • Merk e-post med emne "Engangsmøter Delta"
  • Oppgi kontaktinfo og hvilken journalleverandør dere benytter

Norsk helsenett har mulighet for å kunne gi tilgang til programmeringsgrensesnitt (API) for tredjeparters applikasjoner.