Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Abonner på varsler fra Persontjenesten

Påminnelse: Viktig informasjon om Persontjenestens Eksterne Testmiljø

Da vi ser at veldig få har startet prosessen med å flytte over til nytt testmiljø, ser vi nødvendigheten av å sende ut en påminnelse.

Persontjenesten har nå etablert et nytt testmiljø i Privat Sky, her har vi gjort et nytt uttrekk fra TENOR og all data skal nå være synkronisert og vil motta hendelser som er generert fra Tenor.

Viktig info om tilgang til Eksternt Testmiljø!

Persontjenestens testmiljø på Privat Sky er beskyttet av en ny og oppgradert HelseID. Dette medfører at man må benytte nøkkelpar for autentisering i stedet for klienthemmelighet som tidligere benyttet. Det er også opprettet et nytt scope for å skille gammelt og nytt miljø.

Nytt scope er nhn:hgd-persontjenesten-api/read.

For å få tilgang til det nye testmiljøet må man derfor ha en ny versjon av HelseID, se her hvordan dere kan søke om HelseID for tilgang til Persontjenestens Testmiljø:

https://www.nhn.no/samhandlingsplattform/grunndata/persontjenesten/systemleverandorer-kom-i-gang

Vi gjør også oppmerksom på at dagens testmiljø vil utgå, og at tilgangen til dette vil stenges over påske. Det betyr at alle som vil teste mot Persontjenestens Eksterne Testmiljø, må ha ny HelseID.

Hendelser i Eksternt Testmiljø

Vi har implementert hendelser i Eksternt Testmiljø, og dette er nå klart for test.