Hopp til hovedinnhold
NHN
 • Bivirkninger av legemidler og/eller vaksiner til Statens legemiddelverk og bivirkninger av vaksiner til Folkehelseinstituttet
 • Varselordningen for svært alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenesten
 • Blod, celler og vev og organer til biovigilans i Helsedirektoratet
 • Bivirkninger av kosmetikk til Mattilsynet.
 • Alvorlig hendelse med medisinsk utstyr Statens legemiddelverk.
Melde - uønskede pasientrelaterte hendelser.png

Melde vil motta meldingen om den uønskede hendelsen fra EPJ system for helsepersonell som melder inn via sitt fagsystem, melde.no for helsepersonell som melder inn via webgrensnittet melde.no eller Helsenorge for pasienter og pårørende. Melde vil berike meldingen med data ved hjelp av integrasjoner til eksterne systemer og videresende den til aktuell meldeordning.

Melde tilbyr en ekstern integrasjon via API melde som i første omgang vil gi muligheten å melde om bivirkninger av legemidler og/eller vaksiner til Legemiddelverket og FHI for vaksiner.

Melde med API.png
Overordnet skisse av Melde med API for å melde og toveis dialog

Toveis dialog

Melde.no har i tillegg funksjonalitet for digital dialog, også kalt toveis dialog, som gjør det mulig for en saksbehandler å gi tilbakemelding eller stille spørsmål til den som meldte om den uønskede hendelsen; helsepersonell eller pasienter og pårørende.

Melde tilbyr et eksternt API for toveis dialog som gjør det mulig for saksbehandlere å ha digital dialog i sitt saksbehandlersystem med den som meldte om den uønskede hendelsen uavhengig av hvordan melderen meldte inn den opprinnelige hendelsen. Saksbehandler kan gi tilbakemelding og stille spørsmål til melderen og få svar tilbake i sitt saksbehandlersystem via det eksterne API for toveis dialog.

Toveis dialog for helsepersonell

Toveis dialog for helsepersonell som har meldt inn bivirkninger av legemidler og/eller vaksiner via EPJ foregå vil skje med Elektronisk meldingsutveksling av typen Dialogmelding.

Dialogmelding v1.1, profil Helsefaglig dialog, vil være den prefererte dialogtypen, men det forutsetter at Leverandøren kan skjerme for bruk av denne dialogtypen til andre mottakere inntil en koordinert innføring av denne dialogtypen gjennomføres.

Dialogmelding v1.0, profil Svar og Forespørsel på svar, er også en akseptert dialogtype.

Det er forventet at Melde vil ha implementert løsning for å sende toveis dialog som EDI-meldinger mot slutten av 2021. Fram til dette vil helsepersonell som sender inn bivirkningsmelding via EPJ, som øvrig helsepersonell, motta en e-post om å logge seg på melde.no for å lese og svare på toveis dialog fra saksbehandler.

Pasienter, bruker og pårørende

Pasienter, brukere og pårørende kan melde om uønskede hendelser på helsenorge.no. I dag støttes mulighet å melde om følgende uønskede hendelser:

 • bivirkninger av legemidler og/eller vaksiner til Statens legemiddelverk
 • varsel om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten til Statens helsetilsyn

Innbyggerne vil kunne utføre toveis digital dialog med saksbehandlere ved hjelp av meldingsutveksling med Helsenorge der pasienter, brukere og pårørende vil motta og svare på dialogen som en melding i sin innboks på Helsenorge.

 • Bivirkninger av legemidler og/eller vaksiner til Statens legemiddelverk og bivirkninger av vaksiner til Folkehelseinstituttet
 • Varselordningen for svært alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenesten
 • Blod, celler og vev og organer til biovigilans i Helsedirektoratet
 • Bivirkninger av kosmetikk til Mattilsynet.
 • Alvorlig hendelse med medisinsk utstyr Statens legemiddelverk.
Melde - uønskede pasientrelaterte hendelser.png

Melde vil motta meldingen om den uønskede hendelsen fra EPJ system for helsepersonell som melder inn via sitt fagsystem, melde.no for helsepersonell som melder inn via webgrensnittet melde.no eller Helsenorge for pasienter og pårørende. Melde vil berike meldingen med data ved hjelp av integrasjoner til eksterne systemer og videresende den til aktuell meldeordning.

Melde tilbyr en ekstern integrasjon via API melde som i første omgang vil gi muligheten å melde om bivirkninger av legemidler og/eller vaksiner til Legemiddelverket og FHI for vaksiner.

Melde med API.png
Overordnet skisse av Melde med API for å melde og toveis dialog

Toveis dialog

Melde.no har i tillegg funksjonalitet for digital dialog, også kalt toveis dialog, som gjør det mulig for en saksbehandler å gi tilbakemelding eller stille spørsmål til den som meldte om den uønskede hendelsen; helsepersonell eller pasienter og pårørende.

Melde tilbyr et eksternt API for toveis dialog som gjør det mulig for saksbehandlere å ha digital dialog i sitt saksbehandlersystem med den som meldte om den uønskede hendelsen uavhengig av hvordan melderen meldte inn den opprinnelige hendelsen. Saksbehandler kan gi tilbakemelding og stille spørsmål til melderen og få svar tilbake i sitt saksbehandlersystem via det eksterne API for toveis dialog.

Toveis dialog for helsepersonell

Toveis dialog for helsepersonell som har meldt inn bivirkninger av legemidler og/eller vaksiner via EPJ foregå vil skje med Elektronisk meldingsutveksling av typen Dialogmelding.

Dialogmelding v1.1, profil Helsefaglig dialog, vil være den prefererte dialogtypen, men det forutsetter at Leverandøren kan skjerme for bruk av denne dialogtypen til andre mottakere inntil en koordinert innføring av denne dialogtypen gjennomføres.

Dialogmelding v1.0, profil Svar og Forespørsel på svar, er også en akseptert dialogtype.

Det er forventet at Melde vil ha implementert løsning for å sende toveis dialog som EDI-meldinger mot slutten av 2021. Fram til dette vil helsepersonell som sender inn bivirkningsmelding via EPJ, som øvrig helsepersonell, motta en e-post om å logge seg på melde.no for å lese og svare på toveis dialog fra saksbehandler.

Pasienter, bruker og pårørende

Pasienter, brukere og pårørende kan melde om uønskede hendelser på helsenorge.no. I dag støttes mulighet å melde om følgende uønskede hendelser:

 • bivirkninger av legemidler og/eller vaksiner til Statens legemiddelverk
 • varsel om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten til Statens helsetilsyn

Innbyggerne vil kunne utføre toveis digital dialog med saksbehandlere ved hjelp av meldingsutveksling med Helsenorge der pasienter, brukere og pårørende vil motta og svare på dialogen som en melding i sin innboks på Helsenorge.