Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Alle tjenester

Legestillingsregisteret

Legestillingsregisteret (LSR) er et register over leger og legestillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Hva brukes LSR til?

Oppretting av legestillinger i Norge skal skje på grunnlag av behovene i helseregionene, helsepolitikken og økonomien. Registeret brukes til å følge med på utviklingen i legemarkedet og analysere data.

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene.

Hva finner du i LSR?

  • Overleger og leger i spesialisering (LiS) i den offentlige spesialisthelsetjenesten
  • Avtalespesialister i den offentlige spesialisthelsetjenesten
  • Fastleger i primærhelsetjenesten (kilde: fastlegeregisteret)

Kontakt

  • Tilgang, feil og endringsønsker:

Eierskap og ansvar

  • Eies av Helsedirektoratet
  • Oppdateres av de regionale helseforetakene
  • Driftes av Norsk helsenett
Fant du det du lette etter?