Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Alle tjenester

Legestillingsregisteret (LSR)

Legestillingsregisteret (LSR) er helsemyndighetenes register over ansatte leger og legestillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten.

​Brukere av Helsenettet kan få tilgang til LSR-data.

Nye brukere må godkjennes av Helsedirektoratet. Henvendelse til som innhenter godkjenning før opprettelse av tilgang.

Uttrekk fra Legestillingsregisteret (nhn.no)

Tjenester fra LSR

Legestillingsregisteret danner grunnlaget for monitorering, analyse og framskrivning av utviklingen i legemarkedet.

Registeret viser ansatte leger i spesialisthelsetjenesten, avtalespesialister og fastleger.

Pr. desember 2014 omfatter registeret følgende:

  • Overleger og leger i spesialisering (LiS) i den offentlige spesialisthelsetjenesten
  • Avtalespesialister i den offentlige spesialisthelsetjenesten
  • Fastleger i primærhelsetjenesten (kilde: fastlegeregisteret)

Oppdatering av LSR

RHF-ene skal bidra til at Legestillingsregisteret i Helsedirektoratet til enhver tid er oppdatert.

Oversikt over RHF-enes oppdragsdokumenter (regjeringen.no)

Databasen og de web-baserte brukergrensesnittene driftes av Norsk helsenett som distribuerer LSR-data i Helsenettet.

Om LSR

LSR eies av Helsedirektoratet.

Kvotefordelingsordningen for legestillinger ble avviklet 1. juli 2013. Oppretting av legestillinger skal fortsatt skje i tråd med behovene innen helseregionenes sørge-for ansvar, det helsepolitiske styringsbudskapet og de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon.

Kontakt

Feil og endringsønsker:

Andre henvendelser: Helsedirektoratet ved