Hopp til hovedinnhold
NHN

Kritisk informasjon er en tjeneste som er omfattet av kjernejournalforskriften. Tjenesten åpner for deling av pasientens kritiske informasjon på tvers av helseinstitusjoner.

Med kritisk informasjon menes informasjon som man i en behandlingssituasjon ønsker at det varsles særskilt om til helsepersonell. Eksempler på kritisk informasjon er allergier, spesielle lidelser eller tidligere komplikasjoner ved anestesi.

Gjennom kritisk informasjon API-et kan aktørene i helse- og omsorgstjenesten endre, opprette og dele kritisk informasjon som en integrert del av deres eget fagsystem.