Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Alle tjenester

Fødselsmeldingssystemet

Fødselsmeldingssystemet er en elektronisk tjeneste som sørger for at meldinger om fødsler ved alle landets sykehus blir formidlet til Folkeregisteret hos Skatteetaten, og at tildelte fødselsnummer blir sendt i retur til sykehusene. Her finner du informasjon om løsningen.

Om løsningen

I webløsningen https://fodselsmelding.nhn.no/ kan jordmødrene registrere melding om fødsel og få oversikt over fødsler og tildelte personnummer. Det er også mulig å benytte et fagsystem som er integrert med Fødselsmelding. Helse Sør-Øst og Helse Nord bruker webløsningen og Helse Vest og Helse Midt-Norge benytter fagsystemet Natus som er integrert med Fødselsmelding.

Det er jordmødrene som er primærbrukere og har rettighet til å sende fødselsmeldinger. Personer med funksjon som helsesekretærer kan få lese-rettigheter til webløsningen.

Fødsler som formidles i løsningen blir behandlet automatisk hos Folkeregisteret og de nyfødte får tildelt fødselsnummer i løpet av noen sekunder. I noen få tilfeller må melding gjennom manuell saksbehandling, og svar returneres innen 72 timer.

Fødselsmeldingsløsningen har også funksjon for automatisk tilbakehenting av tildelte fødselsnummer for oppdatering inn i EPJ (elektronisk pasientjournal) og andre fagsystemer på sykehuset. Denne løsningen er tatt i bruk i Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst, mens Helse Nord ikke har tatt dette i bruk ennå.

Fødselsmeldingsløsningen dekker kun jordmor eller leges meldeplikt til Skatteetaten. Sykehusene melder i tillegg alle fødsler til Medisinsk fødselsregister. Disse to meldingstypene blir ivaretatt av ulike systemer som foreløpig ikke er integrert.

Spørsmål og svar

Fant du det du lette etter?