Hopp til hovedinnhold
NHN

NILAR skal løse behovet for å samle og tilgjengeliggjøre prøvesvar på tvers av helsesektoren, uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor undersøkelsen er utført.

Pasientens prøvesvar blir tilgjengeliggjort for oppslag av helsepersonell i Kjernejournal og for innbyggere på Helsenorge. Etter nasjonal innføring vil også andre konsumenter kunne integrere seg direkte mot NILAR FHIR API.

Bilde av to helsearbeidere som ser på en dataskjerm

Innbyggerne får raskere tilgang til egne prøvesvar, og kan dermed slippe å etterlyse prøvesvar/undersøkelsesresultater hos sin fastlege, vente på eventuelle brev eller neste konsultasjon hos sin fastlege. Om prøvesvarene inneholder resultater som krever dialog, eller av annen grunn bør skjermes for innbygger, vil helsepersonellet få mulighet til å kontakte pasienten i god tid før prøvesvaret eventuelt tilgjengeliggjøres for innbygger i Helsenorge.

Innbyggere vil kunne reservere seg mot NILAR eller sperre for utlevering til helsepersonell, slik at innbyggers personvernrettigheter blir ivaretatt. Som for andre nasjonale e-helseløsninger vil alle tilgangsbegrensninger settes i Helsenorge.

Helsepersonell kan sammenstille prøvesvar med tilsvarende undersøkelser gjennomført på et tidligere tidspunkt, eventuelt i en annen del av helsetjenesten. Laboratorier skal kunne understøtte egne (avvikende) observasjoner/resultater med tilsvarende prøveresultater foretatt av andre laboratorier på et tidligere tidspunkt, ved behov.

NHN samarbeider tett med Direktoratet for e-helse om utvikling av tjenesten. Planen er at NILAR tilgjengeliggjøres for helsepersonell mot slutten av 2022.

Mer informasjon