Hopp til hovedinnhold
NHN

RESH inneholder det administrative organisasjonskartet for den statlige finansierte helsetjenesten i Norge.

I RESH vedlikeholdes det administrative organisasjonskartet for den statlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge, med detaljert beskrivelse av tjenestene som tilbys i kliniske enheter ved hjelp av et kodeverk for spesialisthelsetjenesten. I tillegg blir alle kliniske enheter knyttet til en bedrift, slik at man kan se eksakt hvilke behandlingssteder disse fordeler seg til.

Generelt er det et ønske om at virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten skal kunne bruke registeret.

For å få tilgang til RESH må en være tilknyttet Helsenettet.

Private avtalespesialister registreres stort sett av Norsk Pasientregister (NPR) og helseforetakene har egne administratorer for vedlikehold av informasjon. For merinformasjon (legg inn lenke)

Tilgangsnivået til brukeren definerer hvilke oppføringer han/hun kan endre.

Tjenester fra RESH

RESH bidrar til god statistikk og bedre styringsinformasjon.

Bruk av kodeverk og retningslinjer for registrering sikrer at enhetene med lik virksomhet blir sammenlignbare.

Enheter med klinisk virksomhet oppgir RESH-id i sine rapporter om aktivitet, kvalitet og ventelister til Norsk Pasientregister (NPR) og Statistisk Sentralbyrå (SSB). Med RESH-id plasseres innrapporterte data til riktig foretak og behandlingssted på grunnlag av uttrekk fra RESH.

De administrative organisasjonskartene er typisk informasjon til bruk i foretakenes ledelsesinformasjonssystemer (LIS), mens NPR og SSB er mest interessert i plasseringen av kliniske enheter til behandlingssted.

Norsk helsenett er eier av RESH