Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Grunndata

Helsepersonellregisteret (HPR)

Helsepersonellregisteret (HPR) er helsemyndighetenes nasjonale register over autorisert helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven, og veterinærer og fiskehelsebiologer med autorisasjon eller lisens etter dyrehelsepersonelloven.

HPR-nummer

Finn HPR-nummer (helsedirektoratet.no)

Tjenester fra HPR

Helsepersonellregisteret brukes blant annet til:

  • Kontroll av godkjenningsstatus ved tilsettinger.
  • Kontroll av elektroniske sykemeldinger, e-resepter og tilgang til kjernejournal.
  • Registrering av grunnutdanning, spesialistgodkjenning, allmennleger, fullført turnustjeneste og rekvisisjonsrett.

Oppdatering

Data registreres og vedlikeholdes av

Databasen og de web-baserte brukergrensesnittene driftes av Norsk helsenett, som distribuerer HPR-data i Helsenettet.

Om HPR

HPR eies av Helsedirektoratet.

Registeret er en grunnstein for andre administrative registre innen helsesektoren. Den nye versjonen av HPR, som ble tatt i bruk fra oktober 2013, vil gi bedre funksjonalitet for brukerne og tilfredsstille et økende behov og krav til digitaliserte løsninger og brukergrensesnitt.

Brukere av Helsenettet kan abonnere på HPR-data.

Helsepersonellregisteret (helsedirektoratet.no)

Nye abonnenter må godkjennes av Helsedirektoratet. Henvendelse kan rettes til som innhenter godkjenning før opprettelse av tilgang.

Kontakt

Feil og endringsønsker:

Andre henvendelser: Helsedirektoratet ved