Hopp til hovedinnhold
NHN

Skylab er en virtuell testinfrastruktur, som vi tilbyr alle kunder og tredjepartsleverandører i Helsenettet. Formålet er rask og enkel etablering og drift av infrastruktur som brukes til testing av applikasjoner og tjenester i helsesektoren. Tjenesten vil redusere behovet for egen testinfrastruktur hos våre kunder og samarbeidspartnere, og dermed også redusere kostnader.

Om tjenesten

Skylab tilbys som en "Infrastructure As A Service (IAAS)"-tjeneste. Virtuelle maskiner opprettes i datasentre etter kundens spesifikasjon, og er tilgjengelig for kunden 24/7.

Norsk Helsenett (NHN) sørger for maskinvare, programvare, nødvendige tilganger til eventuelle eksterne tjenester og/eller applikasjoner, daglig drift av maskiner samt sikkerhetspatching.

Kunden står for installasjon av nødvendig programvare for testingen som skal gjennomføres.

Maskiner i skylab når tjenester og applikasjoner både på internett og Helsenettet. Testing av server-type-applikasjoner kan settes opp i Skylab. Maskinene etableres da i en annen nettverkssone som vil kunne nås fra internett og/eller Helsenettet.

Kunden kommer inn på maskinen(e) ved å logge inn på NHNs partnerportal. Det kreves kun internett-tilgang og nettleser.

Teknisk beskrivelse av Skylab

Forutsetninger

Kunden må ha tilgang til internett for å kunne bruke Skylab-tjenesten.
Skylab skal kun brukes til testformål, og det stilles derfor noen spesifikke krav:

  • Det skal kun benyttes kunstige testdata. Personsensitive data skal ikke lagres på maskiner i Skylab.
  • Kunden spesifiserer selv hvilke personer som skal ha tilgang til maskinen(e) i Skylab. Kunden er ansvarlig for all bruk av maskinen(e), inkludert fra eventuelle underleverandører.
  • Kunden er ansvarlig for ikke å installere ondsinnet programvare på maskinen(e) i Skylab

Målgruppe

Tjenesten er tilgjengelig for alle aktører som har kundeavtale, eller har tredjepartsleverandøravtale, med NHN.
I tillegg brukes Skylab for NHNs egne testlab-er, blant annet:

  • Journallab: Testlab bestående av de sentrale EPJ-systemene som brukes i primærhelsetjenesten.
  • XDS (Cross-Enterprise Document Sharing) testlab: Komplett XDS Affinity Domain bestående av repository og registry. Støtter også XCA for kommunikasjon mellom ulike XDS Affinity Domains.
  • FHIR: Utprøving av velferdsteknologi

Vi hjelper deg

Kunde- og driftssenteret vårt er tilgjengelig døgnet rundt, hele året (24/7). Ta kontakt med oss på e-post eller på telefon24 20 00 00.

Vi starter feilsøking så fort vi får en henvendelse som krever det. Vi etterstreber å være så raske, effektive og løsningsorienterte som mulig – i tett dialog med kundene våre.

Risikovurdering

Norsk Helsenett har risikovurdert tjenesten, og den kan eventuelt brukes som utgangspunkt for egen risikovurdering. Vår vurdering fokuserer på de tekniske aspektene rundt tjenesten. Bruken av tjenesten er den enkelte virksomhets ansvar.

Bestilling

Bestilling gjøres gjennom eget bestillingsskjema.

Pris

Se egen PDF med oversikt over priser og prisbestemmelser.

Tilleggstjenester

NHN kan også bistå med å etablere testvirksomheter for test i Adresseregisteret, inkludert opprette organisasjonsnummer og e-post/EDI- konto. Ta kontakt med kunde- og driftssenteret vårt, og vi hjelper deg.

Veiledninger