Hopp til hovedinnhold
NHN

Program digital samhandling

Her finner du informasjon om hvordan Norsk helsenett arbeider i Program digital samhandling med å strukturere behov. Vi etablerer en behovskø som gir programstyret et grunnlag for å kunne prioritere tiltakene i programmet. 

Arbeidet med å kartlegge og prioritere behov

Norsk helsenett har etablert behovsteam som arbeider med å koordinere og presentere en behovskø som legges fram for programstyret for prioritering og beslutning. Elementene i behovskøen omhandler produkter og leveranser som leveres stegvis og fortløpende gjennom programmets levetid. Tilstrekkelig koordinering vil bidra til løpende dialog, læring og forankring underveis, og være med på å justere ved behov behovskøen og/eller produktkøene for å sikre realisering av målbildet. Det skal være fokus på å levere kapabiliteter og ta ut gevinster fortløpende.

Les mer om program digital samhandling på e-helse sine sider.