Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Vi ønsker ungdom velkommen til Helsenorge

Sist oppdatert:

Vi i Helsenorge jobber for å inkludere ungdom og legge til rette for en digital helsekompetanse som varer livet ut. Vi ønsker ungdom velkommen til Helsenorge, slik at de sammen med sine foreldre gradvis kan bli kjent med Helsenorge-universet og ta ansvar for egen helse.

Helsepersonell_som_snakker_med_ungdom.png
Illustrasjon: Helsenorge

Hvert år står ungdom for omtrent 10 % av alle besøk hos fastlegen. Det vil si rundt 400 000 konsultasjoner. En undersøkelse viser at kun en tredjedel av ungdom vet hvordan de kommer i kontakt med fastlegen eller hvordan de bestiller en time.[1]

Denne aldersgruppen er digitalt dyktige og forventer å finne helseinformasjon og tjenester tilgjengelig på nett og i apper. Men ungdom under 16 år har lenge hatt begrenset tilgang offentlige helsetjenester på nett, også på Helsenorge.

Ungdom og deres foreldre står også overfor en utfordring når de blir 16 år og helserettslig myndige og plutselig må håndtere sin egen helseinformasjon. Da mister også foreldre all tilgang til barnets profil på Helsenorge.

Ved å gi ungdom under 16 år tilgang til tjenester på Helsenorge, gir vi ungdom og deres foreldre muligheten til å bruke Helsenorge sammen, slik at overgangen til selvstendig bruk ved 16 år blir mindre brå.

Ungdomstilgang for ungdom mellom 13 og 16 år med foreldresamtykke

Helsenorge for ungdom utvikles på bestilling fra Helsedirektoratet og Helse Nord, og er en del av DigiUng-samarbeidet. DigiUng er et tverrsektorielt samarbeid som ledes av Helsedirektoratet og Bufdir. Samarbeidet jobber med å utvikle og samle offentlige tjenester og informasjon for ungdom.

Helsenorge for ungdom skal bidra til å løse målbildet om å tilgjengeliggjøre individuell oppfølging og helsehjelp.[2] Ungdom skal få møte digitale helsetjenester på Helsenorge på en enkel, god og lettfattelig måte. Helsepersonell skal på sin side få mulighet for å kommunisere mer direkte med ungdom, og ikke kun via foreldre.

Den 17. april går vi på med ungdomstilgang med foreldresamtykke. Ungdomstilgang med foreldresamtykke gir i første omgang ungdom tilgang til tjenester knyttet til fastlegen og primærhelsetjenesten.

Ungdomstilgang med foreldresamtykke er nasjonalt innført og er tilgjengelig for alle som får foreldresamtykke og har BankID. Tjenestene som er tilgjengelig fra april 2024, er:

  • se navn og kontaktinformasjon til fastlegesin
  • se vaksinene sine
  • se reseptene sine
  • bruke selvhjelpsverktøy (apper, videoer og kurs)

Flere tjenester blir trinnvis tilgjengelig. For eksempel skal ungdom kunne bestille time hos fastlege og fornye resept. Dette er planlagt i løpet av høsten 2024.

Hva blir nytt for innbygger?

Foreldre kan bruke Helsenorge på vegne av barnet som før, og vil ikke oppleve noen endringer i denne tilgangen. Tjenester som også barnet har tilgang til, er markert med "delt med barnet".

Ungdommen vil bare se de tjenestene som er tilgjengelige for dem.

Tjenester for ungdom i Spesialisthelsetjenesten

Det arbeides med å gi aldersgruppen 13-16 år tilgang til sin egen digitale helseinformasjon i spesialisthelsetjenesten, i samarbeid med Helse Nord. Dette inkluderer tilgang til henvisninger og annen relevant informasjon.

Foreldre er positive til å gi samtykke – men har også noen bekymringer

En undersøkelse vårt eget innsiktsteam gjennomførte på helsenorge.no, viser at de aller fleste med barn i målgruppen, totalt 89%, er positive til å gi samtykke til ungdomstilgang dersom de får muligheten til det. De som var skeptiske, var først og fremst bekymret for å miste kontroll og sin egen tilgang til barnas helseinformasjon.

Det er derfor viktig med tydelig informasjon om at foreldre ikke mister noe ved å samtykke – de vil fortsatt ha samme tilgang til barnets helseinformasjon.

Hva skjer fremover?

Helsenorge for ungdom er et smidig arbeid, med trinnvis utvikling og kontinuerlig evaluering. Det vil komme flere tjenester for ungdom knyttet både til primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten fremover. Fordelen ved å ha en smidig tilnærming er at vi gjennom en kontinuerlig utvikling, erfaring og innsiktsarbeid kan identifisere behov som dukker opp på veien – behov som kommer fra innbygger selv. For det er det Helsenorge først og fremst er til for – å gjøre helsehverdagen enklere for innbygger – og nå også for ungdom.