Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Triageringsløsningen for fastleger er under utprøving

Sist oppdatert:

I gjennomsnitt har norske fastleger ansvar for 1000 pasienter - det vil si 1000 individer med unike historier. Triageringsløsningen skal hjelpe fastlegene å holde oversikt over all denne informasjonen.

Målet med triageringsløsninger er at fastlegen og pasienten er bedre forberedt til timen, og at legekontoret enklere kan prioritere mellom de ulike henvendelsene som de mottar.

Hvordan fungerer triageringsløsningen?

  • Pasienten svarer på noen spørsmål ved bestilling av legetime på Helsenorge
  • Basert på hva det gjelder får pasienten anbefaling om type time - for eksempel om det bør være en hastetime eller telefontime
  • Fastlegen mottar svarene i PDF-format, som kan legges i journalen til pasienten

Utvikles i samarbeid med pasienter og fastleger

«Digital triageringsløsning for fastleger» er utviklet av Helsedirektoratet og Norsk helsenett som del av direktoratets arbeid med digitale løsninger for pasientoppfølging og samhandling.

For øyeblikket testes løsningen av utvalgte fastleger, samtidig som den er under kontinuerlig utvikling og forbedring. Den vil gradvis breddes ut til flere gjennom 2024 og 2025. Målet er en nasjonal løsning som er tilgjengelig for alle fastleger fra 2026.

Nybrottsarbeid er skikkelig gøy, og at vi får til å jobbe slik vi gjør - er helt fantastisk. Dette er smidig utvikling på sitt beste,sier prosjektleder Trudi Rød hos Norsk helsenett.