Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Sentral forskrivningsmodul tas i bruk

Sist oppdatert:

Nå har første legekontor tatt i bruk den nye sentrale forskrivningsmodulen. Den skal gjøre det enklere for helsepersonell å bruke e-resept.

Bilde av fastlege Lars Røssel Ødegaard på sitt kontor ved Åros legesenter.
Åros legesenter er først med å ta i bruk SFM. Her representert ved fastlege Lars Røssel Ødegaard

Sentral forskrivningsmodul (SFM) skal bidra til økt kvalitet i legemiddelinformasjonen og integreres med elektroniske pasientjournaler (EPJ). EPJ-leverandører som tar i bruk SFM får støtte for e-resept og annen legemiddelfunksjonalitet uten å utvikle dette selv.

Det er EPJ-leverandøren WebMed og Åros Legesenter i Asker kommune som nå er i gang med SFM. I løpet av de nærmeste månedene er det planlagt at ytterligere legekontor skal ta i bruk løsningen.
- Dette er en viktig milepæl som vi har jobbet i flere år for å nå. SFM er helt sentral for å lykkes med pasientens legemiddelliste, sier Rune Røren, leder for program pasientens legemiddelliste i Direktoratet for e-helse.

Bilde av Rune Røren, leder for program pasientens legemiddelliste i Direktoratet for e-helse.
Rune Røren, leder for program pasientens legemiddelliste i Direktoratet for e-helse.

Nye versjoner

Det er første versjon av SFM, som nå prøves ut. Denne kan brukes av fastleger og andre som jobber på fastlegekontor. Neste versjon vil være tilgjengelig fra første kvartal i 2022, og vil også inneholde funksjonalitet for elektronisk multidose og pasientens legemiddelliste (PLL).
- Nå er vi veldig spent på å lære av erfaringene til de første brukerne, slik at vi kan tilpasse og forbedre løsningen mens den gradvis tas i bruk av flere, sier avdelingsdirektør Hilde Lyngstad i Norsk helsenett, prosjekteier for sentral forskrivningsmodul.

Bilde av Hilde Lyngstad i Norsk helsenett, prosjekteier for SFM.
Hilde Lyngstad i Norsk helsenett, prosjekteier for SFM.

Planer videre

Nå er det ett EPJ-system som har integrert med SFM, men fra våren 2022 vil flere EPJ-systemer få på plass integrasjonen. Dermed vil stadig flere legekontor kunne ta i bruk løsningen.

Viktig for hele landet

SFM er viktig for å kunne innføre PLL til hele landet og til alle relevante virksomheter. Det planlegges tre årlige hovedleveranser for SFM, og fra høsten 2022 vil det komme en versjon som skal tas i bruk i sykehjem og hjemmetjeneste.

Sentral forskrivningsmodul utvikles, forvaltes og driftes av Norsk helsenett.

Fakta om SFM:

  • En legemiddel- og rekvireringsmodul som kan integreres med elektronisk pasientjournal
  • Gir enhetlig brukergrensesnitt for helsepersonell som bruker SFM, på tvers av EPJ
  • Inneholder grunnleggende rekvireringsfunksjonalitet som fremmer virkestoffrekvirering for legemidler, vaksiner, næringsmidler og forbruksmateriell, samt støtte for refusjon og vedtak.
  • Inneholder prosesstøtte for sammenstilling av legemiddelinformasjon fra reseptformidleren og kjernejournal
  • Inneholder prosesstøtte for samstemming av legemiddellisten
  • Støtter samhandling mellom helsepersonell
  • Inneholder varslingsmekanismer for vilkår og andre kliniske vurderinger
  • Skal bidra til innføring av e-resept, e-multidose og pasientens legemiddelliste
  • Gjør at hver enkelt EPJ-leverandør ikke selv må utvikle denne legemiddelfunksjonaliteten

Mer informasjon om hvordan man kobler seg på SFM: SFM Teknisk dokumentasjon - Confluence (atlassian.net)