Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

"Seksårsplan" levert – hva nå?

Norsk helsenett har utarbeidet en overordnet seksårsplan for eget arbeid i satsningen på digital samhandling, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Faksimile av seksårsplanen
Norsk helsenett har levert en periodeplan for satsingen på digital samhandling de neste seks årene på bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Norsk helsenett er ikke kjent med andre i sektoren som opererer med tidshorisonter på seks år, men ønsket likevel å forsøke å involvere både sektoren og leverandørmarkedet. Flere aktører bidro, men pekte også på utfordringen med slike planer i en tid der "de store prosjekters tid for lengst er over".

Dette gjør det utfordrende å levere en koordinert plan, og Norsk helsenett har derfor foreslått at det foretas årlige revisjoner av periodeplanen, slik at planen kan brukes som et verktøy for å skape større forutsigbarhet for aktørene i sektor, og bidra til å skape større forståelse for synergier mellom tiltakene.

Incentiver for tidlig-involvering

Norsk helsenett ser på incentiver til leverandørmarkedet som ett viktig virkemiddel fremover, og har derfor foreslått dette som del av planen. Helsekort for gravide blir en prøveklut for denne ordningen, men ikke nødvendigvis en mal. Dette kommer v tilbake til over sommeren.

Her kan du lese og laste ned periodeplanen

Her kan du lese og laste ned periodeplan økonomivedlegg