Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Prisregulering 2024

Sist oppdatert:

Fra 1. januar 2024 trer ny prisregulering for medlemmer av Helsenettet i kraft. Ny pris er 1633 eks. mva. pr. måned.

Alle medlemmer i Helsenettet betaler for drift og forvaltning, og bruk av nasjonale e-helseløsninger i samsvar med det som er fastsatt i Forskrift om endring i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger.

I Norsk helsenett foretar vi en årlig prisregulering på faktureringen av våre tjenester. Noen av disse er regulert etter konsumprisindeksen (KPI), mens de nasjonale e-helseløsningene er regulert i forskrift. Grunnlaget for forskriften er presentert og debattert i Teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger.

01.01.2024 trer ny prisregulering i kraft. Nytt fra 2024 er at betalingen for Helsenettet også inkluderer Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP). Videre henviser vi til Teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløsninger (TBU).

Øvrige tjenester reguleres i utgangspunktet med 6,7 % for 2024 (KPI mai 2022 – mai 2023).