Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Prisregulering 2023

Sist oppdatert:

Alle som er medlem i Helsenettet betaler for drift og forvaltning av Helsenettet og bruk av nasjonale e-helseløsninger i samsvar med det som er fastsatt i Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger som trådte i kraft 01.01.2022.

Prisene reguleres årlig i henhold til § 17. For 2023 er prisreguleringen fastsatt til 6,9% (KPI september 2021 - september 2022). For enkelte tjenester kan det i tillegg komme prisregulering knyttet til volumøkning.

Øvrige tjenester reguleres i utgangspunktet med 5,7 % for 2023 (KPI mai 2021 – mai 2022).