Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Pilotprosjekt for psykisk helse på Helsenorge

Sist oppdatert:

Et nytt elektronisk verktøy for psykisk helse er nå tilgjengelig på Helsenorge. Tre kommuner har allerede tatt i bruk verktøyet der behandlere kan forskrive tilgang til pasienter med milde eller moderate psykiske lidelser.

Mann som holder seg på hodet og ser fortvilet ut.
Målet er at mestringsverktøyet skal redusere symptomer, øke funksjonsnivået og livskvalitet hos innbyggerne, samtidig som at behandlerne får økt kapasitet.

Norsk helsenett har stått for anskaffelsen av mestringsverktøyet fra Assistert selvhjelp, og vi sørget også for at verktøyet ble tilgjengelig via https://tjenester.helsenorge.no/verktoy.

Forekomsten av milde og moderate psykiske lidelser er høy, og det er behov for å øke tilgjengelige behandlingstilbud i kommunene. Helsedirektoratet fikk i oppdrag å bistå med etablering av internettassistert behandling for mennesker med psykiske lidelser i kommunen. Anskaffelsen av mestringsverktøyet er et ledd i direktoratets pilotprosjekt "Rask helsehjelp".

Skal måle effekten

Om lag ti kommuner skal nå teste ut mestringsverktøyet. Prosjektet har en varighet på to år, og i denne perioden skal også Folkehelseinstituttet gjennomføre en måling om hvilken effekt elektroniske verktøy har på behandling innen psykisk helse. Behandlere i pilotkommunene kan gi tilgang til mestringsverktøyet for innbyggere med plager innen angst, depresjon, søvnvansker og stress. Innbyggerne skal få veiledning underveis av psykolog, fastlege eller terapeut.

Økt livskvalitet

Målet er at mestringsverktøyet skal redusere symptomer, øke funksjonsnivået og livskvalitet hos innbyggerne, samtidig som at behandlerne får økt kapasitet. God brukertilfredshet er også et viktig kriterium for suksess.