Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Pasientens prøvesvar - nå i utprøving

Pasientens prøvesvar skal bli en samling av alle prøvesvar gjennom hele livsløpet, i alle deler av helsetjenesten, for alle i hele landet. Tjenesten er for tiden under utprøving.

Pasientens prøvesvar vil gi helsepersonell, med tjenstlig behov, tilgang til alle pasienters prøvesvar gjennom kjernejournal og elektronisk pasientjournal (EPJ). Alt innsyn blir logget, og innbyggers lovpålagte rettigheter blir ivaretatt. Innbyggere får se prøvesvarene sine på Helsenorge, både via Helsenorge-appen og helsenorge.no. Prøvesvarene vil være tilgjengelige uavhengig av hvor i landet analysen eller undersøkelsen er bestilt eller gjennomført.

Pasientens prøvesvar skisser.png
Illustrasjon: skjermbilder fra prøvesvar-løsningen på Helsenorge i utprøving august 2023

Norsk helsenett etablerer nasjonale tjenester og løsninger i arbeidet med nasjonal informasjonstjeneste for laboratorie- og radiologisvar. Løsningen utvikles i tett samarbeid med Direktoratet for e-helse, kliniske samarbeidsgrupper fra helsesektoren (laboratoriefag, radiologi og patologi), samt tekniske samarbeidsgrupper fra helsesektoren.

Pilotløsningen er nå under utprøving, som innebærer en kvalitetssikring av løsningen og svarene som presenteres der, før den kan benyttes til helsehjelp. I utprøvingen erstatter ikke pasientens prøvesvar dagens løsninger og rutiner.

Ved nasjonal innføring av tjenesten, er det flere forventede gevinster:

  • forbedret behandlingskvalitet
  • spart tid for helsepersonell
  • pasienter får større eierskap til egen helse
  • bedre innbyggeropplevelse og økt tillit
  • færre uønskede hendelser

Per 15.september 2023, er det 50 innbyggere med i utprøvingen, et 20-talls leger og 2 laboratorier som produsenter av prøvesvar. Planen er at helseregionene, altså laboratorier ved sykehus, også deltar som produsenter i utprøving i løpet av høsten 2023.