Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Økt bruk av Helsenorge

Sist oppdatert:

Helsenorge hadde i 2020 i snitt seks millioner besøk i måneden. Om lag 80 prosent av befolkningen - 4,2 millioner mennesker - har nå en aktiv bruker på Helsenorge.

Forside helsenorge.no

Dette omfatter både personer fra 16 år og barn opp til 16 år, der foresatte har samtykket til bruk. Gjennom tjenestene på Helsenorge, kan også foreldre og pårørende få meldinger og timeavtaler. Dette kan gjøre helsehverdagen enklere, både for pasienter og pårørende.

Fastleger

Over 2700 fastleger bruker nå dialog og timetjenester på helsenorge.no. Dette utgjør ca 55 prosent av landets fastleger og gir stadig flere innbyggere et mer helhetlig digitalt tilbud.

Siste år har mange brukt Helsenorge for å finne informasjon om korona og resultater på koronatester. I tillegg har flere helseaktører tatt i bruk Helsenorge som kontaktflate mot innbygger.

Fastlege-tjenestene er etablert i samarbeid med journalleverandørene som også bidrar med opplæring og tilpasninger i journalløsningene.

Hjemmetjenester

Rundt 90 kommuner, med tilsammen 2,58 millioner innbyggere, bruker nå Helsenorge i hjemmebaserte tjenester. I tillegg er løsninger for helsestasjoner, jordmortjenesten og skolehelsetjenesten på Helsenorge er nå i pilot-bruk i Oslo, Bergen og Haugesund og klargjøres for videre nasjonal utbredelse.

Korona-vaksinasjon

I det siste har også flere kommuner tatt i bruk timebestilling til koronatesting og innkalling til vaksinasjon i portalen.

Spesialist

I spesialisthelsetjenesten gir nå de aller fleste helseforetak digitalt innsyn i journaldokumenter, mange viser henvisningsstatus, sender innkallingsbrev og viser timeavtaler i kalenderen på Helsenorge.

Fastlegetilbud på Helsenorge

Legekontor kan på Helsenorge tilby en eller flere av følgende tjenester: bestill time, start e-konsultasjon, bestill influensavaksine, kontakt legekontoret, forny resept og videokonsultasjon.

Fastleger velger selv hvilke muligheter man vil gi sine pasienter. De mest brukte tjenestene fra pasienter er å bestille time, starte e-konsultasjon, kontakte legekontoret eller fornye resepter.

Under er bilde av tjenestene presentert for pasientene på Helsenorge.

Skjermbilde helsenorge.no

Ta kontakt

Fastlegekontoret må ta kontakt med sin journalleverandør for videre bistand. Her fins mer informasjon for fastleger som ønsker å bruke Helsenorge-tjenester.

Bruk i kommunene

Se kart og oppdaterte tall om bruk av hjemmebaserte tjenester i kommunene på KS sine hjemmesider.

Antall innlogginger

Under er bilde av antall innlogginger på Helsenorge for alle månedene i 2020.

Graf Helsenorge