Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Satsning for fart - Nye nasjonale e-helsetjenester finansieres av Norsk helsenett

18. juni vedtok ledergruppen i Norsk helsenett å finansiere flere av satsingene på digital samhandling, for å øke farten på digitalisering av helsesektoren.

Illustrasjon av rekvisisjonshotell, en av de tre tjenestene for digital samhandling som nå finansieres av Norsk helsenett.
Illustrasjon av rekvisisjonshotell, en av de tre tjenestene for digital samhandling som nå finansieres av Norsk helsenett.

Beslutningen gjelder investeringer av løsninger som ikke er prioritert i den nasjonale satsingen for digital samhandling, men som er høyt prioritert i sektoren, gir nytte for helsepersonell, og der drifts- og forvaltningskostnadene dekkes av sektoren.

På bakgrunn av anbefalingene fra Prioriteringsrådet, bestående av representanter fra de fire regionale helseforetakene, KS og tre representanter fra kommunene, ble tre tjenester valgt.

De tre tjenestene som finansieres er

  • Rekvisjonshotell

  • Videreutvikling av digitale behandlingsplanerog egenbehandlingsplaner

  • Kommunale tjenester - Oversikt over hvilke kommunale tjenester en pasient har

Norsk helsenett kommer tilbake med mer informasjon om tjenestene og den videre fremdriften etter sommeren.