Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Norsk helsenett skal bidra i utprøvingen av Felles journalløft for kommunene

Sist oppdatert:

Regjeringen har gitt Norsk helsenett oppdraget å utvikle, teste og gjøre tilgjengelig den tekniske løsningen som skal gjøre det mulig å trygt dele journaler og pasientdata innad i kommunene.

Johan Ronæs 1 © Norsk_helsenett - Esben Johansen.jpg
– Felles journalløft i kommunene er et viktig steg på veien for at relevante og nødvendige helseopplysninger skal følge pasienten gjennom pasientløpet. Vi ser frem til å komme i gang med utprøvingen, sier administrerende direktør Johan Ronæs.

Manglende deling av relevante helseopplysninger er en hovedutfordring for helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Derfor har KS jobbet med hvordan et felles journalløft for kommunene kan settes ut i livet. Les mer om dette på nettsidene til KS.

Nå åpner Regjeringen opp for at utvalgte kommuner kan dele informasjon fra journaler innad i kommunen ved hjelp av Norsk helsenett. Regjeringen åpner også for at forsøkene kan bidra at pasientinformasjon kan deles mellom kommuner og sykehus.

– Vi er glade for å være en del av journalløftet som KS nå sitter i førersetet for, sier Johan Ronæs, administrerende direktør for Norsk helsenett.

Norsk helsenetts rolle i utprøvingen

Norsk helsenett vill være leverandør av samhandlingstjenesten og samarbeidspart for kommunene i utprøvingene. I tillegg skal Norsk helsenett ha en koordinerende rolle.

Regjeringen har ambisjon om at utprøvingen kommer i gang i løpet av kort tid. Dette forutsetter gjenbruk av de nasjonale løsningene som Norsk helsenett leverer, og aktiv deltagelse fra kommunene og berørte leverandører.

– Norsk helsenett har den nødvendige kompetansen og ressursene til å komme raskt i gang med utprøvingene. Dette er en vurdering jeg vet KS deler, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol på regjeringen.no.

Deling av opplysninger er nøkkelen til suksess

Felles journalløft for kommunene handler om at helsepersonell i kommunene skal få en enklere arbeidshverdag, og at informasjon om pasientene er tilgjengelig når og der den trengs.

– Gjennom egne og andres digitale løsninger er vi med på å realisere visjonen om at relevante og nødvendige helseopplysninger skal følge pasienten gjennom hele pasientløpet. Felles journalløft er en viktig brikke for at dette skal kunne skje. Vi ser frem til å komme i gang med utprøvingen, sier Ronæs.