Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Innføring av Robust mobilt helsenett i Helse Nord

Sist oppdatert:

Robust mobilt helsenett (RMH) er en nasjonal tjeneste som skal bidra til at ambulansene kan fungere som et rom på sykehuset, med tilgang til de nødvendige systemene de trenger under transport av pasienten. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Norsk helsenett, Nasjonal IKT (NIKT) og helseregionene.

I løpet av våren 2021 startet utrullingen av RMH i Midt-Norge. Nå har Helse Nord som aktør nummer to tatt i bruk RMH til Helgelandssykehuset med sine 19 ambulanser og to ambulansebåter. Tjenesteansvarlig Bjørn Unneland i Norsk helsenett opplyser nå at de er i dialog med helseforetakene i regionen om videre plan for utrulling på de totalt ca. 140 ambulanser i Helse Nord.

Robust mobilt helsenett kan ha flere helsefaglige- og infrastrukturgevinster

Mer informasjon fra ambulanse fører til bedre forberedelser for helsepersonell i akuttmottaket på sykehus og eventuelt legevakter som vil kunne benytte tiden pasienten er i ambulansen til å oppdatere seg på pasientens helsetilstand og forberede mottaket. RMH legger til rette for enkelt å ta i bruk nye tjenester i ambulansetjenesten for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus og bidrar til en mer effektiv drift av IKT-utstyr.

Det er en teknisk løsning som er skalerbar og som kan videreutvikles når ny mobilteknologi og infrastruktur blir tilgjengelig. RMH vil gi økt kapasitet, tilgjengelighet og stabilitet ved bruk av interne og eksterne antenner tilpasset løsningen, samt ruterutstyr som er tilpasset bruk i transportmidler. I tillegg vil det gi stordriftsfordeler gjennom felles forvaltning og videreutvikling av RMH ved at flere helseforetak benytter det samme systemet.

Trygg og stabil nettilgang

Ved å benytte tre tjenesteleverandører for mobilt nett (Telenor, Telia og Ice) og samtidig knytte det til Norsk helsenetts stamnett, kan ambulansebiler og båter koble seg raskere til systemene på sykehuset. Det kommer godt med i Nord-Norge hvor bebyggelsen er spredt og ikke alle nettverksleverandører har like god dekning. Der ambulansepersonell før har måtte stoppe for å ha tilstrekkelig nettdekning til å komme i kontakt med sykehuset, kommer de seg med RMHraskere på sykehuset ved atde kankjøre videre og samtidig være trygge på at de fortsatt harkontakt med sykehuset og få sendt over for eksempel EKG-resultater.

Bilde av Aage Danielsen i UNN og Gisle Mjaatvedt i Helse Nord IKT står med RMH i hånden foran en ambulanse
Aage Danielsen i UNN og Gisle Mjaatvedt i Helse Nord IKT kan slå fast at robust mobilt helsenett-piloten har vært en suksess

Testet RMH med Netflix

I tillegg til at RMH er testet opp mot medisinske systemer, er det blitt brukt en utradisjonell dekningstest i piloten.

– Jeg har bedt kollegaer om å se en film på Netflix via nettbrettet i bilen når de er på vei tilbake til stasjonen uten pasient. Vi oppnår da en lengre kontinuerlig test av nettverket. På strekninger hvor det tidligere var stykkevis og delt dekning har vi nå med RMH fått full dekning sier Danielsen.

Danielsen er utdannet sykepleier, og har jobbet i ambulansen siden 2008. før dette jobbet han i forsvaret og tok deretter sykepleier utdannelse. I tillegg er han radioamatør – en hobby han har hatt i over 40 år og som har vært med på å gi han den ekstra interessen for digital kommunikasjon.

De tre pilotambulansene i UNN er stasjonert i Lødingen, på Setermoen og på Senja/Berg. Etter piloten ble rullet ut i UNN, er det blitt montert utstyr i ambulansene i Hammerfest og Alta (Finnmarkssykehuset), og en ambulanse i Steigen (Nordlandssykehuset). Da piloten ble avsluttet i høst, sa man seg fornøyd med både bedre dekning og økt datahastighet med det nye systemet. Datahastigheten har variert mellom 20-60 Mbit noe som er akseptabelt for det utstyret vi har tilkoblet.

Viktig prosjekt for Helse Nord

Prosjektleder Espen Holthe fra Helse Nord IKT er godt fornøyd med at ambulansene i regionen nå blir utstyrt med en robust kommunikasjonsløsning som gir trygg, rask og effektiv tilgang til kritiske IKT-tjenester både nå og i fremtiden. Han fremhever det gode samarbeidet med Helse Nord RHF og helseforetakene i regionen som en viktig suksessfaktor for ar prosjektet nå er overlevert drift.

Bilde av kake fra feiringen.
Feiring med kake etter innføring av RMH