Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Hvordan bør Norsk helsenett involvere leverandørene i e-helse?

Sist oppdatert:

Norsk helsenett skal levere en overordnet plan for eget arbeid med satsingen Digital samhandling, vedtatt i statsbudsjettet for 2024 med 1,24 milliarder for perioden 2024-2029. Vi inviterer leverandørene av e-helsetjenester til å komme med innspill til en overordnet seksårsplan vi skal utarbeide på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

HOD2.jpg
Norsk helsenett inviterer leverandørene av e-helsetjenester til å komme med innspill til en overordnet seksårsplan vi utarbeider på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet.

Hvorfor en seksårsplan?

Norsk helsenett SF har ansvar for å tilby helhetlige, nasjonale e-helseløsninger til det beste for helsepersonell, pasienter og innbyggere, i tråd med sektorens behov og felles planer og prioriteringer. Det er vår rolle å samle og tilgjengeliggjøre helsedata, slik at dere i leverandørmarkedet enkelt kan ta i bruk helsedata i deres løsninger til helsepersonell.

I oppdragsbrevet for 2024 har vi ansvaret å levere på 7 nasjonale løsninger, og det er etablert mandater med resultatmål og leveranser for hver av disse.

Vi ønsker innspill til hvordan vi skal lykkes sammen med å få ut samhandlingsløsningene raskere til helsepersonell. Hva skaper mest verdi, og hva er viktig for dere.
Følgende nasjonale tjenester er del av oppdragsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet, i forbindelse med satsingen Digital samhandling:
• Pasientens legemiddelliste (PLL) inkl. Sentral forskrivningsmodul (SFM)
• Pasientens journaldokumenter (PJD)
• Pasientens prøvesvar (PPS)
• Pasientens måledata (PMD)
• Kritisk informasjon (KI)
• Helsekort for gravide
• MyHealth@EU

Se oppdragsbrev for Norsk helsenett og mandater her (regjeringen.no)

Kom med deres innspill her innen 1.juni 2024

Vi ber om svar på tre spørsmål. Kom gjerne også med andre relevante innspill!