Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Helseplattformen for sykehus og kommuner i Midt-Norge

Sist oppdatert:

Helseplattformen skal tas i bruk av St. Olavs hospital og seks trønderske kommuner fra 12. november. Vi i Norsk helsenett samarbeider godt med Helseplattformen, og vi håper på en vellykket oppstart.

Helseplattformen er en felles digital plattform for helsetjeneste og pasienter i Midt-Norge. Målet er bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet. Systemet er allerede i bruk i Trondheim kommune og i laboratoriene på helseforetakene. Alle sykehus i regionen, og de kommunene som gjør vedtak vil ta i bruk samme løsning, som omfatter journalverktøy, pasientadministrasjon og fagsystem.

Helseplattformen er medlem av Helsenettet

Helseplattformen er medlem av Helsenettet, og Norsk helsenett leverer både tjenester, og integrasjoner med nasjonale e-helseløsninger og register til Helseplattformen.

Helsenorge og HelsaMi

Helsenorge er en nasjonal portal som tilbyr omfattende helseinformasjon, og HelsaMi er en helseportal for innbyggere i Midt-Norge. På Helseplattformen sine nettsider, kan du lese mer om Helsenorge og HelsaMi.

Samarbeidet med Helseplattformen

Norsk helsenett har gjennom mange år utviklet et godt samarbeid med Helseplattformen, og de er en viktig kunde og samarbeidspartner for oss. Vi leverer flere tjenester og integrasjoner til Helseplattformen:

 • Video
 • Reseptformidleren/e-resept 
 • Sentral forskrivningsmodul (SFM)
 • Kjernejournal
 • HelseID 
 • Helsenorge
 • Grunndata
 • Personregisteret 
 • Meldingsutveksling/EDI
 • Helsenettet
 • Medisinske kvalitetsregistre