Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Helsepersonell ser vaksinasjon i kjernejournal

Sist oppdatert:

Nå kan helsepersonell se pasientens vaksinasjonsoversikt i sanntid via kjernejournal. Dette er særlig aktuelt for alle som nå skal vaksinere mot covid-19 og nyttig i all annen vaksinasjon.

Mann får sprøyte i overarmen

Folkehelseinstituttet og Norsk helsenett har i fellesskap laget en løsning som gir helsepersonell enklere tilgang til pasientens vaksinasjonsoversikt i kjernejournal. Fra 23. januar vises dette for helsepersonell i en egen fane i kjernejournal.

Trygt og effektivt

Hittil har kun journalsystemer med SYSVAK-integrasjon hatt mulighet til å søke opp vaksinasjonsstatus fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, og da som en meldingsbasert løsning som kan innebære en tidsforsinkelse på opptil 20 - 30 minutter.

– Dette er problematisk for eksempel for fastleger som trenger informasjon om vaksinasjonsstatus mens de har pasienten hos seg. Det blir vanskelig å vaksinere trygt og effektivt dersom man ikke har fått oversikt før pasienten har gått, sier fagleder på SYSVAK Hilde Bakke i Folkehelseinstituttet

Vaksinasjonsoversikt

Pasienten har selv oversikt over vaksinasjonsstatus via helsenorge.no/vaksiner

– Kjernejournal viser oversikt over alle pasientens vaksiner, for eksempel hvem som er vaksinert mot covid-19, hvilke type vaksiner og antall doser som er gitt, sier avdelingsdirektør Hilde Lyngstad i Norsk helsenett.

Sanntid

Journalsystemer som er integrert med kjernejournal, kan nå hente fram vaksinasjonsstatus til pasienten i sanntid.

– Rask tilgang til vaksinasjonsstatus for helsepersonell har lenge vært etterspurt, ikke minst blant helsepersonell på sykehus. Tilgang til korrekte opplysninger er helt nødvendig for pasientsikkerheten. Dette gjelder særlig nå når vi får flere koronavaksiner og når nye helse-aktører, uten EPJ-system med SYSVAK-kommunikasjon, bidrar i vaksineringen, sier Bakke i Folkehelseinstituttet.

Alle vaksiner som er meldt inn til SYSVAK vil vises, ikke lagres, i kjernejournal med informasjon om dose og dato, slik at denne informasjonen enkelt følger pasienten uansett hvor den er.

Bilde av vaksiner i kjernejournal

Bakgrunn/fakta

  • SYSVAK er nasjonalt vaksinasjonsregister, som eies og forvaltes av Folkehelseinstituttet.
  • Alle vaksinasjoner er meldepliktige til SYSVAK, og alle covid-19 relaterte vaksinasjoner skal meldes elektronisk til SYSVAK.
  • De aller fleste vaksinasjoner registreres via et elektronisk pasientjournalsystem (EPJ-system) som baserer seg på meldingsutveksling med SYSVAK.
  • Det er mulig å søke opp vaksinasjonsstatus til personer i noen EPJ-system, men det kan ta opptil 20-30 minutter å få svar tilbake.
  • Fra 23. januar vil det være mulig å gjøre oppslag i dette i sanntid via kjernejournal.
  • Dette gjør at helsepersonell, også i sykehus, får elektronisk tilgang til vaksinasjonsstatus, noe de ikke har hatt hittil da de fleste journalsystem i sykehus ikke kommuniserer direkte med SYSVAK.
  • Kjernejournal er en nasjonal løsning som gir helsepersonell tilgang til viktige helseopplysninger om pasienter på tvers av virksomheter.
  • Oppslag i SYSVAK via kjernejournal er teknisk løst ved hjelp av tjenestekall (API) som gir svar i sanntid.
  • SYSVAK-registerforskriften ble endret 4. desember 2020 for å kunne utlevere SYSVAK-data til kjernejournal. Se forskriftens kap. 4-1 her.