Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Helsepersonell kan dele kritisk informasjon i Kjernejournal via eget journalsystem

Sist oppdatert:

Da Helse Vest tok i bruk API-et for «kritisk informasjon» 12. februar, ble en viktig milepæl nådd. Det gjør at helsepersonell kan dele kritisk informasjon i Kjernejournal på en enklere måte.

– Et klart fremskritt, sier Stig Hegrestad, som er avdelingsoverlege ved Avdeling for nevrologi i Helse Førde.


Han har vært med på å ta i bruk flere digitale løsninger på sykehuset, deriblant muligheten for å utveksle kritisk informasjon i Kjernejournal direkte fra fagsystemet sitt. Hegrestad forteller at han har sans for automatisk utveksling av informasjon og gjenbruk av data, og han mener at denne integrasjonen forenkler jobben med å registrere informasjon.

Sparer verdifull tid for helsepersonell

I dag tar det mye tid å oppdatere informasjon, spesielt på tvers av løsninger. Med det nye API-et kan helsepersonell nå legge inn kritisk informasjonen i eget fagsystem, som da også oppdateres i Kjernejournal – i samme handling.


I det daglige må helsepersonell oppdatere informasjonen flere steder, slik at den er oppdatert i flere løsninger. Hegrestad forteller at det er tidkrevende demotiverende å drive med slikt dobbeltarbeid.

Stig Erik Hegrestad.jpg
– Denne løsningen ser veldig bra ut og det er viktig og nyttig at alle får det med seg. Samla sett vil dette spare tid ved at vi unngår dobbeltregistrering, sier Stig Hegrestad.


Viktig for pasientsikkerheten

Det har vært et godt tverrfaglig samarbeid mellom Helse Vest IKT, Dips Arena og Norsk helsenett for å få Helse Vest i gang med API-et for kritisk informasjon.


– Ambisjonen var å spare tid for helsepersonell, sier Asefeh Johnsen, områdeprodukteier for kritisk informasjon i Norsk helsenett.


– Allerede etter én uke ser vi også en signifikant økning i registreringer av kritisk informasjon i den nasjonale Kjernejournalen. Dette er viktig for kvaliteten av kritisk informasjon, og ikke minst – veldig viktig for pasientsikkerheten, sier Johnsen.