Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Helsenorges oppdaterte veikart

Helsenorges veikart beskriver retning og tiltak som sektoren anbefaler for Helsenorge. Veikartet er et felles styringsverktøy for produktstyret for Helsenorge, for å styre utviklingen av Helsenorge i tråd med produktstrategien.

Veikartet gir oversikt og viser retning

Veikartet gir oversikt over behov og tiltak som vi i samarbeid med aktørene i sektoren, skal jobbe med fremover. Noen områder er store og komplekse, mens andre er enklere å løse. Noen tiltak gir nye funksjonalitet, mens andre gir nødvendig fornyelse og videreutvikling av eksisterende funksjonalitet. Du finner sist oppdaterte versjon av Helsenorges veikart på nhn.no.


Illustrasjon kart
Illustrasjon: Helsenorge veikart

Produktstyret beskriver retningen

Veikartet er et arbeidsverktøy for å kunne konkretisere og realisere produktstrategien til Helsenorge. Produktstyret har som del av sitt mandat å anbefale veikart for Helsenorge.


I samarbeid med produktstyret, gjør vi en årlig revisjon av veikartet. Realisering av de enkelte tiltakene i veikartet skjer gjennom oppdrag fra aktører i sektoren. Vi jobber smidig, og ofte vil tidspunkt for realisering av de enkelte tiltakene i veikartet måtte justeres. Produktstyret er engasjert i å identifisere gap mellom det man ønsker skal skje, og det som er planlagt gjennom oppdrag.


Helsenorge er et sentralt virkemiddel for effektiv drift og pasientdialog i de aller fleste helsevirksomhetene i Norge. Derfor er det avgjørende at Helsenorge utvikles i tråd med sektor og samfunnets mål og behov. Du kan lese mer om produktstyret og produktstrategien til Helsenorge på nhn.no.