Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Helsenorge møtte apotekansatte på Aker sykehus

14. november var Helsenorge på besøk hos sykehusapoteket ved Aker sykehus. Det var få dager til den nye legevakten skulle åpne, og apoteket lå i helt nye lokaler. De ansatte var klare for åpning, og i den forbindelse ville de fylle på med ny kunnskap. De ville vite hvordan de kunne hjelpe kundene sine best mulig med Helsenorge som verktøy.

Presentasjonen handlet i hovedsak om representasjon, reseptfornyelse og vaksiner. Vi brukte testmiljøet på Helsenorge, slik at de ansatte kunne se løsningen og få veiledning på det de lurte på.

"Hvor er reseptene?"..

De apotekansatte får jevnlig spørsmål fra kundene sine om hvor de finner reseptene sine på Helsenorge. Hvorfor? Jo, fordi resepter er plassert under knappen "Legemidler", og kundene syns det var vanskelig å vite hva "Legemidler" betyr. Dette er også en kjent tilbakemelding fra innbyggerne som ringer Helsenorge sin brukerstøtte, Veiledning Helsenorge. Det er derfor en stor glede at Resepter-flisa skal bytte navn fra "Legemidler" til "Resepter". Nyheten ble tatt imot med åpne armer av de apotekansatte.

Hvem kan jeg representere på Helsenorge?

Vi snakket om ulike typer representasjon, for eksempel dersom man har en gammel og syk slektning, eller barn under 16 år, som man trenger å håndtere Helsenorge på vegne av. Hovedregelen er at vaksiner, resepter og forny resept er tilgjengelig ved alle former for representasjon. Et unntak er for eksempel at helsepersonell kan sette sperre for visning på Helsenorge. For de som ikke er digitale kan fullmakt gis analogt, via skjema som sendes pr. post. De ansatte syns det var nyttig med en slik gjennomgang, og vil veilede kundene aktivt på representasjon der de ser det er behov.

Viktige tilbakemeldinger

De ansatte savnet informasjon om fødselsnummer på Helsenorge, som tidligere lå under “Profil og innstilliger”. Kundene har brukt informasjon om fødselsnummer på Helsenorge for å hente ut resepter, for eksempel når foreldre skal hente ut resepter for barn under 16 år. Vi informerte om at fødselsnummeret ligger i vaksineutskriften under "Vaksiner". De savnet også en fullmaktløsning slik at kundene kan hente ut resepter på vegne av andre, noe vi gladelig kunne informere om at jobbes med.

Vi opplevde besøket som veldig nyttig! De ansatte hadde forberedt spørsmål i forkant, og hadde flere spørsmål underveis i presentasjonen. Samtidig fikk vi gode tilbakemeldinger på Helsenorge sine løsninger og erfaringer fra de ansatte som vi tar med i videre arbeid med Helsenorge.

Bilde fra da Helsenorge møtte apotekansatte på Aker sykehus
Bilde: Helsenorge møtte apotekansatte på Aker sykehus