Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Helsenorge - inngangen til offentlige helsetjenester på nett

På Helsenorge finner innbygger kvalitetssikret og nyttig helseinformasjon, tjenester og rettigheter som hjelper innbygger å følge opp helsen sin.

Helsenorge er under kontinuerlig utvikling og stadig flere, både innbyggere, helsepersonell og andre aktører tar i bruk funksjonalitet og tjenester på Helsenorge.

Fire ulike illustrasjoner i bobler. Første illustrasjon viser ulike mennesker (innbyggere). Andre illustrasjon viser mennesker som jobber og noen bokser. Tredje illustrasjon viser en eldre person som snakker med fastlegen sin. Fjerde illustrasjon viser en mor som holder et spedbarn.
Illustrasjon: Helsenorge i bruk

Målet med Helsenorge er å knytte Helse-Norge sammen for innbyggere gjennom å levere relevante tjenester og kvalitetssikret informasjon, i tett samarbeid med helsesektoren og næringslivet. Vårt samfunnsoppdrag handler om å gi innbyggere mulighet til å ta gode valg om egen helse, og oppleve sammenheng og kvalitet i møte med helsetjenesten.

Les gjerne mer om Helsenorge her:https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge