Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

For å skape et bærekraftig helsevesen trenger vi alle med på laget

Kathra Saba er født i Iran og kom til Norge som fersk tenåring. Hun er senior innovasjonsrådgiver i Norsk helsenett, og brenner for det å sammen finne gode løsninger gjennom faglig samarbeid og dialog.

Både rapporten Mangfoldsrepresentasjon på toppen: Kartlegging av mangfold i de største selskapenes toppledergrupper og blant kommunaldirektører i Oslo, Bergen og Trondheim (Institutt for Samfunnsforskning) og Expat Insider Report 2023 viser at Norge verken klarer å få frem nok flerkulturelle ledere eller å gi flerkulturelle en opplevelse av inkludering i samfunnet. Spesielt gjelder dette dem som har ikke-vestlig bakgrunn.

Gründer, leder og foredragsholder Tom Georg Olsen, oppdaget i samtaler med ressursterke, flerkulturelle personer at svært få kjente til dem, deres kvaliteter og ambisjoner. Det ønsket han å gjøre noe med, og startet i 2023 kampanjen «Flerkulturell framsnakking».

Kathra Saba. Foto Marteline Nystad..jpeg
Gjennom kampanjen «Flerkulturell framsnakking» blir vi kjent med en rekke unge, flerkulturelle personer. Tom Georg Olsen har blant annet snakket med vår egen Kathra Saba. Foto: Marteline Nystad.

Denne saken ble opprinnelig publisert som en del av en kampanje om personer med flerkulturell, ikke-vestlig bakgrunn. Du finner alle intervjuene på https://servantleader.no/mangfold/.

Mitt første møte med Saba må ha vært i 2019, tror jeg. Siden har vi hatt flere møter i Oslo, der vi har sparret om hennes vei videre i karrieren. Kathra er rolig og reflektert, samtidig som hun er svært ambisiøs og målrettet.

Hva er din bakgrunn/historie?

Da jeg var åtte år gammel, måtte familien min flykte fra Iran. Deretter bodde vi i Irak og Tyrkia, før vi kom som kvoteflyktninger til Finnsnes da jeg var 13 år.

Jeg er utdannet samfunnsviter og klinisk familieterapeut. Jeg har vært gründer, men jobber nå som senior innovasjonsrådgiver i Norsk helsenett i Divisjon innbygger.

Hva er det viktigste du har oppnådd så langt i livet?

Det er må være å løfte blikket, ikke miste nysgjerrigheten og undringen, se helheten i komplekse problemstillinger og hva som må til for å skape reelle verdier. Jeg har fått mulighet til å jobbe med spennende prosjekter og prosesser både lokalt og nasjonalt innenfor offentlig sektor. Jeg har samarbeidet med ekstremt dyktige og inspirerende kolleger. Min kompetanse alene har begrenset verdi, men sammen med andre dyktige fagfolk på tvers av disipliner, kan den gjøre en forskjell.

Hva er eller har vært mest utfordrende?

Jeg har fra ung alder stått overfor motstand og endringer som har formet hvordan jeg møter livets utfordringer. Jeg anser dette som en naturlig del av livet, en kilde til personlig og faglig vekst samt nye perspektiver.

Hva har du lyst til å bidra med?

Jeg ønsker sammen med de mange dyktige fagfolk i helsesektoren å sikre lik tilgang til høykvalitets, digitale helsetjenester i hele Norge. Målet mitt er å bidra til et innovativt og bærekraftig helsevesen, der vi sammen skaper verdier og positive effekter for både innbyggere og helsepersonell.

Hva er ambisjonene dine?

I år skal Norsk helsenett bl.a. videreutvikle Helsenorge-appen. En bedre helseapp vil gjøre innbyggerne mer selvbetjente. Med begrensede helseressurser er det viktig at vi tar ansvar for vår egen helse. Dette er en utvikling som vi kjenner fra bankbransjen, der vi nå gjør det meste selv gjennom nettbank.

Hva trenger du for å oppnå ambisjonene dine?

Hvis vi skal skape et bærekraftig helsevesen, trenger vi at alle bidrar. Neste gang du fornyer og henter ut resepten din digitalt, kan du tenke på hvor mye du avlaster helsepersonell.

Tom Georg Olsen_ Foto Veronika Stuksrud.jpg
Gründer, leder og foredragsholder Tom Georg Olsen ønsker å bidra til en endring ved å fremsnakke unge flerkulturelle, med et håp om at vi i større grad vil benytte kompetansen og talentet til disse i fremtiden. Foto: Veronika Stuksrud.

Tom Georg Olsen har nærmere 30 års leder- og styreerfaring fra store og små virksomheter. Han er genuint opptatt av tillitsbasert og tjenende ledelse, kulturbygging, flerkulturelt mangfold, verdibasert rekruttering og verdiskapende styrearbeid.

I tillegg til å være foredragsholder på ulike lederutviklingsprogrammer, er han gjesteforeleser på BI, NHH og Scandinavian Executive Institute. Du kan lese mer om Tom Georg på www.servantleader.no.