Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Feil i e-reseptkjeden: Status

Det er oppdaget en kritisk feil der doseringen av legemidler kan bli feil når de hentes inn fra Reseptformidleren til pasientjournaler og kurvesystemer. Helsedirektoratet og Norsk helsenett jobber med feilsøk og feilretting.

Når legen skriver ut en resept blir den sendt til Reseptformidleren, som gjør den tilgjengelig for apotek og annet helsepersonell som har tjenstlig behov for å se den.

Helsedirektoratet er dataansvarlig for løsningen reseptformidleren. Norsk helsenett er leverandør av løsningen og databehandler på vegne av Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet ønsker fortsatt at sykehus, sykehjem og kommunale helse- og omsorgstjenester gjennomgår sine medikamentkurver og medisinkort, med spesielt fokus på legemidler som vanligvis doseres sjeldnere enn daglig.

Se mer informasjon på helsedirektoratets nettsider.