Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Et innblikk i hverdagen til funksjonelt ansvarlige i Helsenorge-team

Vi søker flere funksjonelle arkitekter som brenner for faget sitt, og som ønsker å være med i arbeidet med Helsenorge. I denne artikkelen får du et innblikk i arbeidshverdagen til en funksjonelt ansvarlig i Helsenorge-team.

Ønsker du å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag for å forbedre og forenkle den digitale helsehverdagen for helsepersonell og alle innbyggere i Norge? Da kan du lese mer om stillingen som funksjonell arkitekt på finn.no.


For at du skal vite mer om hvordan det er å jobbe som funksjonelt ansvarlig i et av mange Helsenorge-team, har vi snakket med Lars Martin Petersen. Lars Martin har jobba i rollen som funksjonelt ansvarlig i litt over ett år, og har bakgrunn som fysioterapeut. Han har en mastergrad i Helseinformatikk, og har tidligere jobba innen helseteknologi.


Hva synes du er det beste ved å jobbe med Helsenorge?

- Det aller beste er at man får mulighet til å bidra med å lage samfunnskritiske løsninger for hele Norge. Å kunne bidra til å forenkle hverdagen for både innbygger og helsepersonell, føles for meg veldig meningsfylt. I tillegg er Norsk helsenett et sted med mye og bred kompetanse det er alltid flinke folk å lære av uansett hva man lurer på.


Bilde av tre personer som jobber sammen i en workshop.
Bilde: Norsk helsenett

Lars Martin er del av et utviklingsteam som har ansvar for konkrete tjenesteområder på Helsenorge. Han forteller om en sammensveisa gjeng på 10 kolleger, som jobber tett sammen.

- Vi har til sammen en svært bred kompetanse med eksperter innen både frontend, backend, teknisk arkitektur og UX-design. I tillegg jobber vi tett med produkteier og prosjektledere som er knytta til teamet vårt, sier Lars Martin.


Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

- Arbeidsdagen min er variert og spennende! For eksempel planla vi i dag oppgaver for en ny sprint. Her bistår jeg med å spesifisere og konkretisere hvilke prioriterte oppgaver teamet har som mål å gjøre i neste sprint. Senere i dag skal jeg spesifisere nye utviklingsoppgaver for fastlegetjenester på Helsenorge, slik at dette blir klart til senere sprint. Dette gjør jeg sammen med blant annet produkteier, tjenestedesigner og teknisk arkitekt. Senere i uka skal vi innhente brukerinnsikt av løsningsområdene teamet er ansvarlig for. Dette skal vi bruke for å gi innspill til videre prioritert utvikling.


- Om du brenner for å bidra til å gjøre Norges digitale helsetjenester bedre, finnes det ikke noe kulere og mer spennende sted å være, enn i Norsk helsenett og Helsenorge! Her får du muligheten til å jobbe med store nasjonale løsninger og påvirke bredt. Du vil sitte midt i smørøyet når det gjelder å utvikle fremtidens ehelsetjenester, avslutter Lars Martin.


Lars Martin Petersen Funksjonelt ansvarlig

Det aller beste med å jobbe med Helsenorge er at man får mulighet til å bidra med å lage samfunnskritiske løsninger for hele Norge!

Lars Martin Petersen