Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Effektivt med kjernejournal i sykehjem og hjemmetjenester

Sist oppdatert:

Seks kommuner er godt i gang med å prøve ut kjernejournal i sykehjem og hjemmetjenester. Erfaringene viser at helsepersonell yter mer effektiv helsehjelp med tilgang til kjernejournal.

Eldre par som spiser frokost.

– Tilgangen til kjernejournal har spart oss for telefonforespørsler til apotek og fastlegekontor. Mange eldre pasienter har ikke kontroll på sin egen pasientinformasjon. De vet ikke hvilke medisiner de tar eller hvilken dose de skal ha. Nå kan vi slå opp i kjernejournalen og se hva de har fått utskrevet, og dermed gi dem korrekt medisin med en gang, forteller sykepleier ved Halden helsehus, Anette Skar, som nå prøver ut kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste.

Å få kjernejournal inn i kommunenes hjemmetjenester og sykehjem er et samarbeid mellom KS, Norsk helsenett, Direktoratet for E-helse, leverandørene av elektronisk pasientjournal (EPJ) og kommunene selv. Det er prosjektet "Kjernejournal til sykehjem og hjemmetjeneste" (KJ-SHT) som koordinerer arbeidet med å innføre kjernejournal i disse helsetjenestene.

KJ-SHT har laget en kort opplæringsvideo for bruk av kjernejournal for sykepleiere. Filmen gir innsikt i hvordan helsepersonell kan bruke kjernejournal i sin arbeidshverdag. Filmen lanseres snart, og da finner du den her.

Etterlengtet løsning

Over 50 kommuner har ønsket å komme i gang med kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste i nærmeste fremtid, og Halden er blant de første seks som er i gang med å prøve ut løsningen. Her kan du se hvilke kommuner som vil innføre kjernejournal. Anette Skar forteller at helsepersonell sparer mye tid på å slå opp i pasientenes kjernejournal. Hun og kollegene mener spesielt oversikten over hvilke legemidler pasienten bruker og kritisk informasjon fungerer godt.

– Funksjonene i kjernejournal har vært svært etterlengtet for oss helsepersonell. Det at vi også kan se kritisk informasjon, som for eksempel om pasienten har allergier eller pacemaker, er en stor trygghet både for oss og pasientene, sier Skar.

Samarbeider med KS

Kjernejournal har vært i full drift siden 2015, og er innført ved alle sykehus, legevakter og 90 prosent av fastlegekontorene. I tillegg har alle innbyggere tilgang til egen kjernejournal via helsenorge. Flere kommuner gjør nå som Halden, Lillehammer, Gausdal, Ringebu, Øyer og Arendal, de vil ha kjernejournal inn i hjemmetjenesten og sykehjemmene.

Utprøvingskommunene anslår at helsepersonell kan spare minst fire minutters administrativt arbeid på 80 prosent av pasientmottakene på kommunal akutt døgnenhet (KAD)/øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD)/intermediæravdelinger, og på minst 50 prosent av pasientmottakene i hjemmetjenesten. Innføring av kjernejournal er første skritt på veien til pasientenes legemiddelliste (PLL) og planlagte AKSON, som er en felles kommunal journalløsning og løsninger for helhetlig samhandling for alle virksomheter som yter helsetjenester i Norge.

– Jo flere som bruker kjernejournal, jo bedre blir journalen. I tillegg til at helsepersonell legger inn informasjon, kan den enkelte pasient legge inn opplysninger som pasienten selv mener er viktig. Det er også verdifullt for oss helsepersonell, sier Anette Skar.

KJ-SHT styringsgruppe samarbeider tett med KS for å få flere kommuner til å ta i bruk kjernejournal. Kompetansenettverket KS e-Komp har i oppdrag å bidra til utprøving og utbredelse i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Nettverket har foregangskommuner som kan bistå med erfaringer fra utbredelsen.

For kommuner som ønsker å være tidlig ute med å innføre kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste, er det laget et eget informasjonsskriv som hjelper kommunen med forberedelsene, spesielt med tanke på planlegging og budsjetter.

Vil din kommune innføre kjernejournal?

Kommuner som ønsker å innføre kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste, oppfordres til å ta kontakt med sin EPJ-leverandør og samtidig sende en kopi til KJ-SHT-prosjektet på e-post . Dit kan du også henvende deg om du har spørsmål knyttet til dette.

I midten av mai ble TietoEVRY godkjent som leverandør for å starte innføring av kjernejournal gjennom godkjenningsprosessen. Denne prosessen hjelper aktører som ønsker kjernejournal-integrasjon med e-helseløsningene og sørger for kvalitetssikring av selve integrasjonen. Den videre utbredelsen vil skje i tett samarbeid mellom TietoEVRY og prosjektet.

Mange kommuner er nå interessert i å starte opp innføringsløpet i samarbeid med sine journalleverandører.

– Her på Halden helsehus opplever vi kjernejournal som enkel og intuitiv i bruk, samtidig som pasientsikkerheten og personvernet er godt ivaretatt, avslutter sykepleier Anette Skar.

Ønsker du å lese mer om prosjektet "Kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste", finner du informasjon på prosjektsiden som ligger på hjemmesidene til Direktoratet for e-helse. Du kan også lese mer på nhn.no/nasjonale-e-helseløsninger/kjernejournal.