Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Digital behandlingsplan gir nye muligheter for samhandling

Sist oppdatert:

Behandlere har i dag manglende systemstøtte for samarbeid om pasienten på tvers i helsevesenet. Det gjør Helsedirektoratet og Norsk helsenett noe med, gjennom Digital behandlingsplan. Informasjon om pasientens behandlingsplan skal kunne deles digitalt – både mellom ulike behandlere i helse- og omsorgstjenesten og med pasienten selv.

Prosjektet Digitale behandlingsplaner og egenbehandlingsplaner utforsker hvordan en digital løsning kan støtte samhandlingen mellom behandlere og samtidig øke medvirkning fra pasientene.

I utprøvningen vil helsepersonell få tilgang til planen i kjernejournal fra sine fagsystem, mens pasienter og andre pårørende vil få tilgang via Helsenorge. Norsk helsenett har også utviklet åpne API for behandlingsplaner, slik at løsningen kan kommunisere med andre system og utveksle data. Leverandører kan dermed også utvikle egne brukergrensesnitt slik at behandlerne kan få funksjonaliteten direkte i sine fagsystem og slippe å bruke portalløsningen i Kjernejournal.

Bilde av fastlege Silje Røssvoll i samtale med pasient.
– Denne digitale løsningen er mye enklere å jobbe med enn på papir, og gjør det mulig å jobbe mer proaktivt med pasientene. Det er en stor fordel for både behandlere og pasienter at planen finnes tilgjengelig digitalt, forklarer fastlege Silje Røssvoll som deltar i utprøvningen av Digital behandlingsplan.

Etterlengtet system for bedre dialog og oppfølging

Fram til nå har det vært en utfordring for helsepersonell at de mangler gode verktøy for å samhandle om pasienter. Monika Dalbakk, seksjonsleder for Pasientsentrert team (PSHT) ved Universitetet i Nord-Norges samhandlings- og innovasjonssenter, er med i utprøvningen av Digital behandlingsplan og synes løsningen ser lovende ut.

– En digital behandlingsplan på tvers av helsesektoren gir oss som behandlere støtte slik at vi kan få til mer helhetlige pasientforløp, der også pasienten gis mulighet for involvering, forklarer Dalbakk.

Erfaringene så langt er positive

Helse Nord er hovedsamarbeidspartner for prosjektet: Sykehus i Nord-Norge, kommunene Alta, Bodø, Rana og Tromsø samt fastleger deltar i utprøvingen av Digital behandlingsplan.

Tilbakemeldinger fra helsepersonell og pasienter som har testet ut denne tidlige versjonen, blir svært nyttig i den videre utviklingen og i evalueringen av løsningen. Prosjektet følger nemlig en såkalt «MVP»-tilnærming (Minimum Viable Product), der man går i drift så tidlig som mulig og videreutvikler og tilpasser løsningen fortløpende basert på erfaringer og brukernes behov.

Utprøvningen og videreutviklingen skal vare til sommeren 2023, og målet er at dette blir etablert som en varig tjeneste.

Bilde av Hilde Lyngstad som er prosjekteier for Digital behandlingsplan hos Norsk helsenett.
– Det er veldig motiverende for oss å få tilbakemeldinger om at Digital behandlingsplan ser lovende ut, og at løsningen kan tas i bruk allerede slik den er per i dag, sier Hilde Lyngstad som er prosjekteier for Digital behandlingsplan hos Norsk helsenett.

Er du leverandør og vil komme i gang?