Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Dette lurer helsepersonell på om Helsenorge

Onsdag 20. september besøkte Helsenorge Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, i forbindelse med Pasientsikkerhetsuka. Målet var å snakke med helsepersonell om Helsenorge. Vi møtte mange som var nysgjerrig på tjenester og hvilke mekanismer som ligger bak hva deres pasienter, eller pårørende, mottar og ser av informasjon på Helsenorge. Her kan du lese om de tre utfordringene vi hadde flest samtaler om.

Hvorfor mister foreldretilgang til informasjon på Helsenorge for barn mellom 12-16 år?

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet,innehar mange regionale og nasjonale tjenester for barn. Flere var nysgjerrige på barn i aldersgruppen 12-16 år. Vi hører at helsepersonell får spørsmål fra foreldre som mister tilgang til informasjon på Helsenorge. Det medfører fortvilte foreldre og til dels merarbeid for helsepersonell. Når et barn fyller 13 år, har helsepersonell taushetsplikt. Det vil si at de som jobber på sykehuset må spørre barnet om opplysninger kan deles med andre. Som hovedregel har helsepersonell likevel en plikt til å informere foreldre dersom barnet er under 16 år. Derfor oppleves det som rart at foreldre ikke har samme tilgang via Helsenorge når barnet fyller 13 år.

Kort fortalt handler dette om hvordan vi pakker inn og deler opp data. Det er ikke lagt til rette for å skille mellom informasjonselementer som barnet kan velge å skjule for sine foreldre, for eksempel resept på p-piller, i systemene på sykehuset. På Helsenorge vil det derfor være en opplevelse av at "alt" er skjult. Dette er noe helseregionene og Helsenorge ønsker å gjøre noe med. Vi jobber nå med en løsning for at både foreldre og barn mellom 12-16 år skal få tilgang via Helsenorge.


Hvor får pasienten min timeavtalen vår?

Flere som varinnom standen vår ønsker å bli bedre kjent med hvordan en timeavtale sendes ut til pasientene sine. Ettersom vi jobber behovsdrevet og utvikler stegvis sammen med sektor, er det noen variasjoner i innbyggers tilbud i de ulike helseregionene. For eksempel vil innbyggere i Helse Sør-Øst finne sine timeavtaler under "Innboks" på Helsenorge, mens innbyggere i Helse Vest i tillegg finner timeavtalen sin under "Timeavtaler". Uavhengig av denne forskjellen, vil innbyggere få et varsel på SMS. Hvorfor er det sånn? Helse Sør-Øst startet med å digitalisere utsending av brev, og nå jobber de med timeavtaler så dette vil endre seg. Frem til det finner pasienter i Helse Sør-Øst sine timer i "Innboks" i form av innkallingsbrev.

Flerehadde også en opplevelse av at noen pasienter får timen sin på SMS, andre på Helsenorge og noen får et brev i posten. Vi kan kun svare for timer som helsepersonell kaller inn til viaHelsenorge. Dissetimeavtalenevil pasienten i dag få som innkalling enten under "Timeavtaler" eller i "Innboks" på Helsenorge, som beskrevet i avsnittet over. Pasienten får så etvarsel på SMS. Dersom SMS ikke åpnes, vil det gå ut et digitalt brev til de som har Digipost,  og/eller et fysisk brev.


Hvordan kan Helsenorge brukes til å støtte opp pårørende?

Helsepersonell har ofte behov for å kommunisere med pårørende til pasienter. Det kan være for å gi informasjon eller bidra til at pårørende kan støtte en pasient til å følge opp avtaler, lese prøvesvar eller svare på spørreskjemaer. Samtalene vi hadde viste at helsepersonell er lite kjent med hvordan bruk av fullmakt på Helsenorge kan bidra til at pårørende kan være en mer aktiv part. Dette vil kunne underlette helsepersonell og gi pårørende innsikt i pasientbehandlingen. Vi i Helsenorge ønsker å bidra til at denne løsningen blir bedre kjent og arrangerer derfor et webinar om teamet.


Bilde Helsenorge-stand på Oslo universitetssykehus.jpg
Bilde Helsenorge-stand på Oslo universitetssykehus