Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Alle sykehus i landet er nå koblet til Stamnettet

Sist oppdatert:

Nå er nettet som leverer 100 prosent oppetid til kritiske tjenester i helse- og omsorgsektoren, ferdig utbygd.

Stamnettet er et eget, sikkert nett for helsesektoren i Norge. Gjennom Stamnettet kan helsetjenesten samhandle og kommunisere, samtidig som det gir sikker tilgang til kritiske tjenester for både pasienter og helsepersonell.
Rett før jul fullførte Norsk helsenett utbyggingen og Stamnettet er nå tatt i bruk av alle sykehusene i Norge.

– Helsepersonell må være sikret tilgang til de digitale tjenestene de trenger for å redde liv, sier divisjonsdirektør for tjenester for spesialisthelsetjenesten i Norsk helsenett, Frode Johansen.

Stamnettet har minimum tre uavhengige føringsveier for datatrafikk mellom alle punkter og en målsetning om 100 prosent oppetid. Høytilgjengelig infrastruktur sikrer trygg kommunikasjon for helsetjenestene, selv hvis alt annet skulle gå ned.

Alle sykehus er koblet til Stamnettet

Da helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 27. februar markerte at Sykehuset Østfold, som siste store sykehus, ble koblet til, er målstreken passert for et langt og viktig utbyggingsprosjekt. Alle sykehusene i Norge er nå tilknyttet nettet som sikrer elektronisk og digital kommunikasjon mellom sykehusene.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på Sykehuset Østfold
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol markerte at alle sykehus i landet nå er koblet til Stamnettet.


– Stamnettet er ryggraden i den pågående digitaliseringa av helsetjenesten. Dette gir bedre og raskere tjenester for pasientene, og styrker den digitale sikkerheten med mer robuste løsninger. Uten Stamnettet kan ikke regjeringa gjennomføre de ehelse-satsingene vi har startet opp, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol under markeringen.

Allerede i 2011 startet planleggingen av det det som skulle bli Norges tryggeste nett. I 2015 ble Stamnettet bygd ut mellom de regionale hovedstedene Trondheim, Oslo, Tromsø og Bergen. Fra 2016 ble Stamnettet bygd ut i helseregionene. Helse Nord fikk tilgang i nettet i 2017, Helse Midt-Norge fulgte etter i 2018 og Helse Vest i 2019. I 2019 startet arbeidet med å bygge ut nettet til Helse Sør-Øst.