Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Å flytte sykehus i stedet for pasient

Sist oppdatert:

Ambulansene trenger en robust, stabil og sikker oppkopling mot resten av dagens og fremtidens helsetjenester. Dette realiseres nå med Helse Midt-Norge i front.

Målet for prosjektet robust mobilt helsenett er å bidra til å flytte sykehuset til pasienten istedenfor å flytte pasienten til sykehuset.

Inni sykekupeen i ambulanse i Helse Midt-Norge.
Inni sykekupeen i ambulanse i Helse Midt-Norge. Foto: Knut Petter Dimmen

Drift og forvaltning

Norsk helsenett overtok i fjor vår drift og forvaltning av en tjeneste som heter robust mobilt helsenett, opplyser tjenesteansvarlig Bjørn Unneland i Norsk helsenett.

Dette er en kommunikasjonsløsning for ambulansetjenesten i Norge som utnytter alle mobilnettverk (Telenor, Telia og ICE) samtidig og kobler det sammen med NHN sitt stamnett. Her foregår kommunikasjon over mobilnettet til ambulansebiler og -båter.

Samarbeid

Solveig Lilleberg jobber i Fellesfunksjonen for Ambulansetjenesten i Midt-Norge og har vært regional koordinator i
dette samarbeidsprosjektet.

– Ambulansene trenger en robust, stabil og sikker oppkopling mot dagens og fremtidens helsetjenester. Det får vi nå takket være dette samarbeidet, sier Lilleberg.

Helse Midt først

Helse Midt-Norge er de første som tar dette i bruk i full skala og er nå godt i gang med implementering av tjenesten i ambulansene. Dette inkluderer nye rutere, kobling til stamnettet og sikker kryptert datatrafikk.

Lilleberg forteller at Helse Midt-Norge planlegger å installere robust mobilt helsenett i alle operative ambulanser i løpet av 2021. Status per mars 21 er at 60 prosent av ambulansene har installert robust mobilt helsenett.

Nye biler

–Tjenesten vil bli installert i biler som er nyere enn 2015-modell og fem båter. Nye ambulanser i Helse Midt-Norge vil få tjenesten installert før de sendes ut i operativ tjeneste. Flere ambulanser har hatt den nye løsningen i drift i over et halvt år og tjenesten oppleves som veldig stabil, sier hun.

Nå når sykehusenes trådløsnett er tilgjengelig i ambulansene vil eksisterende tjenester, som prehospital journal, og framtidige tjenester bli implementert på en sikker og god måte. Dette kan for eksempel gjelde tjenester som video, ultralyd og røntgen.

Ambulanse i Helse Midt-Norge
Ambulanse i Helse Midt-Norge. Foto: Knut Petter Dimmen

Flere regioner

Det er altså i Helse Midt-Norge man er kommet lengst med å ta robust mobilt helsenett i bruk. Helse Nord starter pilotering nå med mål om å rulle ut til sommeren. Helse Vest tester fortsatt løsningen opp mot sine systemer. Norsk helsenett er nå i dialog med Helse Sør-Øst om løsningen.

Robust mobilt helsenett kan ha flere helsefaglige gevinster:

 • Bedre informasjon fra ambulanse fører til bedre forberedelser for helsepersonell i akuttmottaket på sykehus og eventuelt legevakter som vil kunne benytte tiden pasienten er i ambulansen til å oppdatere seg om skade/sykdom og forberede mottaket.
 • Bidrar til at alle skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet ref.
 • «NOU 2015: 17 Først og fremst»:
 • Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus
 • Robust mobilt helsenett legger til rette for enkelt ta i bruk nye tjenester i ambulansetjenesten.
 • Bidrar til en mere effektiv drift av IKT-utstyr.

.. og flere infrastrukturgevinster:

 • Etablering av bedre beredskap for datakommunikasjon i hele kommunikasjonskjeden. Det skjer ved at hele den tekniske verdikjeden gjøres robust i alle ledd. I praksis vil det si:
 • Flere mobilnett kan brukes samtidig og det er redundante koblinger mellom norsk helsenett og mobiloperatørene.
 • "Mobil grunnmur" og neste generasjon kjernenett, som er etablert av norsk helsenett, kobles sammen.
 • Økt kapasitet, tilgjengelighet og stabilitet ved bruk av interne og eksterne antenner tilpasset løsningen, samt ruterutstyr som er tilpasset bruk i fartøy.
 • En teknisk løsning som er skalerbar og som kan videreutvikles når ny mobilteknologi og infrastruktur blir tilgjengelig.
 • Stordriftsfordeler gjennom felles forvaltning og videreutvikling av robust mobilt helsenett.