Hopp til hovedinnhold
NHN

Vi ønsker dine innspill

Du som er helsepersonell, eller jobber i helsesektoren, har best kjennskap til hvordan nasjonale e-helseløsninger påvirker din arbeidshverdag. Vi vil gjerne høre fra deg.

Innspillene vil være med å påvirke prioriteringer og hvordan nasjonale midler benyttes. Videre vil Norsk helsenett bruke tilbakemeldingene til å forbedre tjenester og utvikle løsninger i tråd med nasjonale standarder, slik at de kan gjenbrukes og bidra til forbedret pasientbehandling.

NB!Flere av løsningene vi leverer er avhengig av tilpasninger hos systemleverandører i helsesektoren før de kan tas i bruk.

Hva kan du melde inn?

Når du melder inn et behov er det viktig å ta utgangspunkt i hva du trenger i din arbeidshverdag.

  • Som vikarierende fastlege har jeg behov for å ha digital dialog med mine pasienter for å tilby best mulig pasientbehandling og lette jobben til de kontoransatte.
  • Som ansvarlig for EPJ i kommunen ønsker jeg å lett kunne se hvem i min kommune som har tilgang til å administrere HelseID slik at jeg lett kan komme i kontakt med riktig vedkommende.

  • Som helsepersonell med utenlandsk statsborgerskap ønsker jeg å kunne logge inn i Kjernejournal slik at kritisk info om pasienten blir oppdatert.

  • Som ansvarlig for sikkerhet og/eller personvern i helseforetaket ønsker jeg at konsumerende virksomheter sørger for bedre sporbarhet i tilgangsstyringen til delte helseopplysninger.

Fant du det du lette etter?