Gå til hovedinnhold

Video i virtuelle møterom

Du kan enkelt og sikkert snakke med pasientene dine i virtuelle møterom. Virtuelle møterom brukes også til møter og undervisning der flere kan delta fra ulike lokasjoner.

Hvordan kommer jeg i gang?

Det trengs kun ett virtuelt møterom for å gjennomføre en samtale, uansett hvor mange deltakere som er med. Møteverten oppgir hvilket nummer de andre deltakerne skal ringe til.

Du kan ringe til et virtuelt møterom på ulike måter, ut ifra hvilket utstyr du har eller ønsker å bruke:

Husk dette hvis du skal bruke virtuelle møterom til pasientbehandling:

  • Både du og pasienten ringer inn til det samme virtuelle møterommet. Pasienten må få nummeret fra deg
  • Du må bruke PIN-kode når du møter pasienter i virtuelle møterom. Da er du den eneste som kan låse rommet og slippe andre inn
  • Har du ikke et virtuelt møterom med autolås, må du huske å låse rommet slik at andre ikke kommer inn i samtalen. Dersom en annen pasient ringer inn før tiden, avslår du anropet

Ulike typer virtuelle møterom

Du kan velge mellom tre typer virtuelle møterom (PDF).

Bestille virtuelle møterom?

Primærhelsetjenesten bestiller virtuelle møterom via kundeportalen.

Det er kun de med rettigheten kundeportaladministrator som kan bestille tjenester på vegne av virksomheten. Administrativ kontakt/daglig leder har vanligvis denne rettigheten.

Innlogging kundeportal

Spesialisthelsetjenesten bestiller virtuelle møterom via bestillingsskjema som sendes til kundesenter@nhn.no

Vi setter stor pris på en samlet bestilling pr HF.

Spørsmål og svar

Alle kundene i Helsenettet kan bestille virtuelle møterom. Det er inkludert i medlemsavgiften og det tilkommer ikke ekstra kostnader ved bruk.

Nei. Man trenger kun ett virtuelt møterom som alle deltakerne ringer inn til. Et virtuelt møterom har sitt eget nummer. Den som kaller inn til møtet oppgir dette nummeret til alle som skal delta i samtalen.

Et virtuelt møterom kan bestilles med PIN-kode til møteverten. Den som er møtevert taster inn PIN-koden før samtalen starter. Møteverten har kontroll over rommet og er den eneste som kan

  • låse rommet
  • bestemme hvilke deltakere som skal slippes inn
  • slå av mikrofonen til deltakerne
  • koble fra alle deltakerne

PIN-koden skal ikke deles med de andre deltakerne.

Behandler, pasient og tegnspråktolk ringer inn til det virtuelle møterommet. For at pasienten skal kunne se både behandler og tegnspråktolk like godt, kan vi gjøre justeringer i oppsettet på skjermen. Ta kontakt med kundesenteret på telefon 24 20 00 00 eller e-post kundesenter@nhn.no i forkant av møtet. Oppgi adressen til møterommet dere skal bruke og be om å få endret oppsett til 4+0.

Send en e-post til kundesenter@nhn.no. Henvendelsen må komme fra e-postadressen til den som er registrert som ansvarlig for møterommet. PIN-koden sendes på SMS. 

Antall deltakere i et virtuelt møterom er begrenset til 100 stk. Hvis dere skal ha møte med flere enn 100 deltakere, må dere ha et stort virtuelt møterom. Denne løsningen egner seg godt når det er mange deltakere som befinner seg på ulike lokasjoner. Møteverten kan styre møtet slik at talere får snakke uforstyrret. Løsningen forutsetter at møteverten har konto til en strømmetjeneste (f.eks. Vimeo eller YouTube). Her kan du lese mer om ulike typer virtuelle møterom (PDF).