Gå til hovedinnhold

Video

Norsk Helsenettet tilbyr videotjenester som egner seg både til pasientbehandling og til administrativt bruk.

Varsel om prisendring fra 01.01.2021

Vi har sendt ut en e-post til våre kunder med varsel om prisendring. Kundene vil motta e-posten senest fredag 2. oktober. Prisendringene er gjeldene fra 01.01.2021.

Norsk Helsenett skal fortsette å tilby fremtidsrettede videotjenester som støtter opp under kundenes behov. Vi innfører en ny prismodell for å oppnå:

  • en rettferdig og transparent prisstruktur som kan måles opp mot andre leverandører i markedet.
  • stordriftsfordeler av et felles videomiljø for hele helsesektoren.
  • standardisering av tjenestene, slik at kundene enkelt kan velge riktig tjeneste basert på egne behov.

Se her for mer informasjon

Videotjenester

Oversikt over videotjenester levert av Norsk Helsenett per 1. oktober 2020. Klikk deg inn på hver enkelt tjeneste for å lese mer om tjenesten.

Noen videosamtaler kan ikke krypteres

Les mer om kryptering av video

Risikovurdering

Uansett hvilken videoløsning din virksomhet velger å bruke, må virksomheten selv gjennomføre en risikovurdering som skal dokumentere at løsningen er innenfor det dere vurderer som akseptabel risiko. Bruken av tjenesten er den enkelte virksomhets ansvar.

Overordnet risikovurdering knyttet til bruk av videokonsultasjon (PDF)

Videoløsninger i Helsenorge

Her kan fastleger lese hvordan de aktiverer videokonsultasjon via Helsenorge.

Andre videoløsninger i sektoren

På Direktoratet for e-helse sine sider finner du en oversikt over ulike videoløsninger som benyttes i sektoren.

Eksempler på hvordan tjenestene brukes

Her er noen filmer fra en av våre samarbeidspartnere, Helse Innlandet, som viser hvordan videotjenester kan støtte helsepersonell og gi pasienter bedre behandling.